Skip to content

ISO/IEC 42001 – Kunstig intelligens (AI)

Administrer og opbyg tillid til, hvordan AI anvendes til produkter og tjenesteydelser.

Som svar på udviklingen af kunstig intelligens (AI) og de udfordringer, det skaber, har ISO og IEC skabt standarden ISO/IEC 42001.

AI og den relaterede undergruppe Machine Learning har et betydeligt potentiale til at gavne samfundet og økonomierne på mange måder. Nogle eksempler på fordelene inkluderer forbedret fortolkning af data, evnen til at fjerndiagnosticere både menneskers og maskiners helbred, selvkørende køretøjer og meget mere. Selvom det er tænkt som en positiv kraft, opfattes uhensigtsmæssig brug af teknologien eller manglende kontrol som risici, der kræver omhyggelig håndtering.

Certificering af dit ledelsessystem viser dit engagement i konsistens, løbende forbedringer og kundetilfredshed. Et certificeret system baseret på den nye ISO IEC 42001-standard hjælper også virksomheden med at sikre pålidelig og ansvarlig brug for at beskytte alle involverede mennesker og opbygge tillid til anvendelsen. Det er håndgribelige forretningsfordele, som spiller en vigtig rolle i opbygningen af modstandsdygtighed og bæredygtige forretningsresultater.

Hvad er ISO/IEC 42001?

ISO/IEC 42001 gælder for alle typer virksomheder i alle brancher og er den første internationale ledelsessystemstandard for AI. Selv om der findes andre rammer, er ISO/IEC 42001 den eneste, der kan certificeres.

Standarden stiller krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et AI ledelsessystem. Formålet med standarden er at sikre, at systemer udvikles og anvendes ansvarligt af:

  • Støtte udviklingen og brugen af AI systemer, der er troværdige, gennemskuelige og ansvarlige.
  • Fremhæve etiske principper og værdier ved implementering af AI systemer, såsom retfærdighed, ikke-diskrimination og respekt for privatlivets fred.
  • Hjælpe organisationer med at identificere og reducere risici i forbindelse med implementering af AI og sikre, at der er passende afhjælpende foranstaltninger på plads.
  • Opfordre organisationer til at prioritere menneskelig trivsel, sikkerhed og brugeroplevelse i AI design og -implementering.
  • Hjælpe organisationer med at overholde relevante love, regler, databeskyttelseskrav eller forpligtelser over for interesserede parter.

Fordele ved at blive certificeret

Det er vigtigt at kontrollere, at dit AI ledelsessystem fungerer. Certificering til ISO/IEC 42001 af en uafhængig tredjepart verificerer, hvordan dit system fungerer, og demonstrerer dit arbejde med at anvende effektive AI ledelsesprincipper i organisationen. Som et resultat:

  • Opbyg tillid til dit ledelsessystems præstationer internt og eksternt ved at anvende effektive ledelsesprincipper i organisationen.
  • Implementer en struktureret tilgang til løbende at forbedre processer og vide hvor indsatsen skal fokuseres.
  • Forbedre kundernes tillid og tilfredshed hvilket igen kan føre til øget forretning.
  • Opnå en betydelig konkurrencefordel ved at opfylde alle krav til certificering af ledelsessystemer fra kunder, leverandører og underleverandører for at kunne gøre forretninger med dem.

Sådan kommer du i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et effektivt AI ledelsessystem, der overholder standardens krav.  DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig på hele rejsen fra relevant ISO IEC 42001 træning til selvevalueringer, gap-analyser og certificeringstjenester. 

Læs mere om, hvordan du kommer i gang med certificeringen.