Skip to content

ISO 30415 - Ledelse af mangfoldighed og inklusion

Undersøgelser viser, at virksomheder, der er mangfoldige og rummelige sandsynligvis klarer sig bedre end virksomheder, der er mindre mangfoldige. ISO 30415 er en vejledning for en struktureret tilgang til at fremme og opnå forretningsmæssige fordele.

Mangfoldighed og inklusion (D&I) er emner, der i stigende grad er på virksomheders agenda. Den interne og eksterne kontrol er stigende, og der er en øget bevidsthed om, at der er forretningsmæssige fordele ved D&I. Undersøgelser viser, at organisationer der tager rummelighed til sig, har otte gange større sandsynlighed for at opnå bedre forretningsresultater. Virksomheder med mere mangfoldige lederteams rapporterer om højere omsætning fra innovative projekter.

Virksomheder, der har forpligtet sig til at integrere D&I i deres forretningsmetoder, har meget at vinde ved en struktureret tilgang. Standarder for mangfoldighed og inklusion som ISO 30415 vejleder alle virksomheder i deres stræben mod at opfylde deres forpligtelse til D&I, udvikle en inkluderende organisation og forbedre deres resultater.

Hvad er ISO 30415?

ISO 30415 - International standard om "Human resource management - Mangfoldighed og inklusion" blev offentliggjort i maj 2021. Det er en guideline, som giver hjælp til de virksomheder, der ønsker en inkluderende arbejdsplads, der kræver et løbende engagement i mangfoldighed og inklusion (D&I), der tager fat på uligheder i organisatoriske systemer, politikker, processer og praksis.

Forudsætningerne for D&I er grundlæggende for at implementere vejledningen i dette dokument, vise engagement i D&I og udvikle en inkluderende organisation:

 • Anerkendelse af mangfoldighed
 • Effektiv ledelse
 • Ansvarlighed
 • Arbejde på en rummelig måde
 • Kommunikation på en inkluderende måde
 • Forfægte og forsvare D&I

Standarden er relevant for følgende af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG'er):

 • (5) Ligestilling mellem kønnene
 • (8) Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • (9) Industri, innovation og infrastruktur
 • (10) Mindre ulighed

ISO 30415 støtter organisationer i at integrere D&I på deres arbejdspladser ved at give vejledning og metoder til:

 • forudsætninger for at demonstrere løbende engagement i D&I
 • ansvarsområder og ansvar for D&I
 • tilgange til at værdsætte mangfoldighed og fremme udviklingen af en rummelig arbejdsplads, og
 • at identificere mål, muligheder og risici, handling, foranstaltninger, resultater og virkninger for D&I.

Dokumentet gælder for livscyklussen for forvaltning af menneskelige ressourcer, levering af produkter og tjenesteydelser, relationer i forsyningskæden og relationer med eksterne interessenter for at sikre lighed, retfærdighed og ligestilling.

Fordele ved en evaluering med point

En evaluering af virkningen af dine D&I-indsatser giver en håndgribelig målestok for dine resultater. DNV's scorede evaluering i forhold til ISO 30415 måler din virksomheds tilgang til de D&I-principper og -metoder, der er fastsat i standarden.

Vurderingen foretages under hensyntagen til de 7 principområder, som retningslinjen er opdelt i:

 • Ansvar og ansvarsområder
 • D&I-ramme
 • En kultur, der er til for alle
 • Livscyklus for forvaltning af menneskelige ressourcer
 • Produkter og tjenester - design, udvikling og levering
 • Indkøbs- og forsyningskædeforbindelser
 • Forhold til eksterne interessenter

Hvert principområde vurderes ved at tildele en variabel score i forhold til det vurderede niveau af opfyldelse af princippet. Scoren bestemmer organisationens "status som den er". Ved afslutningen af processen udarbejdes en evalueringsrapport. Der udstedes en supplerende erklæring til virksomheder, der opfylder en bestemt minimumsscore for hvert område.

Vis internt og eksternt, at du arbejder på at udvikle og sikre et mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø, der skaber organisatoriske og forretningsmæssige fordele.

Kom godt i gang

Anskaf og forstå standarden, før du begynder at anvende de vejledende principper på dine organisatoriske systemer, politikker, processer og i praksis. Den scorede evaluering vil støtte din rejse ved at identificere, hvad der fungerer godt, og hvor du måske har huller, der skal lukkes.

DNV er et tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele din D&I indsats.

Mere information

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  ViewPoint

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.