Skip to content

Derfor bør du interessere dig for madsvindel

Madsvindel kender ingen grænser. Det er en global udfordring i fødevarebranchen, og vi har kun set toppen af isbjerget. Her 8 fakta og gode råd til dig, der arbejder med fødevarer.

1. Vildledende deklarationer

Den europæiske forbrugerorganisation, BEUC har i en stor undersøgelse fastslået, at deklarationerne på mange europæiske fødevarer er både tvetydige, unøjagtige og ofte vildledende. I Portugal blev der fx fundet ulovlige sulfitter i hakket oksekød fra 23 ud af 26 slagtere. Og i Spanien blev der fundet masser af kebabkød med kylling og kalkun forklædt som kalvekød.

2. Bekymrende omfang 

Der eksisterer ingen eksakte tal på omfanget af svindel med fødevarer, men der er ingen tvivl om, at det er i hastig vækst. Det skyldes, at der er store penge at tjene, er vanskeligt at opdage og sjældent straffes hårdt. Sikkert er det dog, at jo flere handelsled, der er i fødevareproduktionskæden, jo større er risikoen for svindel. 

3. Omfattende snyd med honning

EU Kommissionens afdeling mod fødevaresvindel har testet af 2.237 honningprøver fra 28 medlemsstater. Resultatet viste, at knap hver femte honning ikke lever op til det, der står på bøtten. Honningen er enten tilsat sukker eller sirup. Hele 60 til 70 procent af honningen på det kinesiske marked menes at være falsk.

4. Tænk som en kriminel

For at opdage madsvindel skal man fokusere på, hvor det er muligt at svindle. Fantasien kender som bekendt ingen grænser, når det handler om at tjene penge. Ofte blandes ’rene’ fødevarer med tilsætningsstoffer for at skabe større volumen - fx såkaldte topping-produkter som bliver markedsført som ost, selvom det reelt er revet vegetabilsk fedt tilsat gul farve.

5. Hold jer opdateret

Der kommer hele tiden nye metoder til at gennemskue, om de fødevarer og emballager, virksomheden køber fra sine leverandører overholder varedeklarationen. Virksomhedens ledelse - herunder kvalitetslederen - bør man derfor løbende opdatere deres viden og søge hjælp til at forebygge svindlen.

6. Det svære dilemma

Når der finder uoverensstemmelser sted, står virksomhedens ledelse over for et svært dilemma. Skal man oplyse leverandøren om det og håbe på, at der bliver rettet ind - eller skal der samles beviser sammen for svindel til politiet? Der findes dog klare retningslinjer for virksomhedens ansvar, så der er hjælp at hente.

7. Ny lovende metode 

I dag afsløres svindel typisk via stikprøver, hvor man fokuserer på at undersøge et enkelt indholdsstof. Med spektroskopisk overvågning (fysisk-kemisk fingeraftryk) er det imidlertid muligt at undersøge op mod 100 % af de ingredienser og råvarer, der indgår i virksomhedens produktion. Den metode kan samtidigt optimere råvareforbruget og sikre en ensartet produktion.

8. Nyt europæisk videncenter 

Europa-Kommissionen har netop lanceret et videncenter for fødevaresvindel og -kvalitet, der drives af Det Fælles Forskningscenter. Her skal man forsøge at få overblik over omfanget af svindel med fødevarer i hele EU og ikke mindst finde frem til nye, målrettede metoder til at afsløre svindlen.

Vil du høre nærmere om emnet og hvordan det forebygges? Læs om vores kursus "Effektiv forebyggelse af madsvindel"

Mere information

  Kursus i effektiv forebyggelse af madsvindel

Kursus i effektiv forebyggelse af madsvindel

  Alle vores kurser inden for Fødevareområdet

Alle vores kurser inden for Fødevareområdet