Skip to content

Er dit certifikat gyldigt efter 15. september 2018

Lørdag den 15. september 2018 vil alle ISO 9001 og ISO 14001 certifikater udstedt efter de gamle standarder ikke længere være gyldige. Er du ikke startet med at forberede din virksomheds konvertering til den nye standard, så skal du i gang nu.

Siden konverteringsperioden startede har kun knap 175 gennemført konverteringen – svarende til ca. 15% i den første halvdel af den treårige konverteringsperiode. 

Over 1.000 certifikater mangler forsat at blive konverteret inden deadline den 15. september 2018. Derfor er det på tide at få planlagt din overgang til de nye standarder. Risikoen for flaskehalse i slutningen af perioden er derfor nu en realitet. 

Vi planlægger konverteringen for dig

Vi ved at den 15. september 2018 for mange ligger ”langt ude i fremtiden”. Hvad vi også ved er, at mange bliver overrasket over, at en konvertering til de nye standarder tager tid og kræver fokus fra virksomheden. I forbindelse med recertificeringer som er planlagt til levering i 2. halvår 2017, planlægger vi derfor tid til konvertering til den nye 9001:2015 / 14001:2015 standard hos alle vores kunder. 

Dette vil samtidig spare vores dig for penge, da det ellers vil være nødvendigt at gennemføre et ekstraordinært audit i løbet af første halvår 2018, hvilket vil kræve selvstændig forberedelse, transport, rapportering og certifikatudstedelse.

Har du recertificering i efteråret 2017 og ikke allerede har planagt en konvertering vil du derfor blive kontaktet af vores planlæggere med henblik på konverteringen. Og du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du vil planlægge konverteringen allerede nu.

Få tydeliggjort dine mangler op mod de nye standarder med en screening

En screening hjælper dig med at fastlægge, i hvor høj grad møder du kravene i de nye ISO standarder og giver dig et klart billede af, hvor du står, og hvor du skal hen. Vi kan tilbyde screeningen sammen med det ordinære audit, hvorfor du vil blive faktureret til den samme timepris som ved audit.

Du kan læse mere om vores screening her.

Læs også vores kundehistorie om midtVask og deres arbejde med at konvertere til de nye standarder.

Mere information ISO (2015) standarderne

  Download vores guide til ISO 9001

Download vores guide til ISO 9001