Other sectors

Fødevareindustrien bruger big data til at finde nye svar

Food chain traceability

Som et førende GFSI certificeringsorgan afdækker DNV GL konstant, hvordan store mængder data kan anvendes til at fremme målene om en mere sikker og pålidelig fødevareforsyning.

Big data vurderes blandt lederne i fødevareindustrien til at være en potentiel ’game changer’ inden for fødevaresikkerhed, produktudvikling og leverandørhåndtering.

Hver dag bliver der skabt 2,5 trillion bytes af data i vores digitale samfund. Big data refererer til vores evne - eller mangel på samme - til at udnytte disse oplysninger til praktisk brug, uanset om det sker i en social eller økonomisk sammenhæng.

En revolution på vej

"Potentialet er enormt for fødevarernes brancheorganisationer", siger Kathleen Wybourn, som er Food & Beverage Director for DNV GL. "Vores produktion og levering af føde- og drikkevarer på verdensplan genererer enorme mængder data. De sidste 20 års innovation har fokuseret på at indsamle disse data, og de næste 20 år kommer til at byde på en sand revolution, som allerede er begyndt, i at bruge disse oplysninger konstruktivt. Vi kan gøre fødevareforsyningen sikrere og inddrage virksomhederne langt mere effektivt."

Big data kan pege svaghederne ud

Kathleen Wybourns synspunkter er på linje med mange af fødevareindustriens ledere på den seneste GFSI Fødevarekonference (2016 Global Food Safety Conference). Her var mere end 1.000 fagfolk samlet for at løse de mest presserende udfordringer inden for fødevaresikkerhed.

Som førende certificeringsorgan af GFSI’s certificeringsprogrammer har DNV GL stor interesse i at udforske de muligheder, som store data byder på. Brugt rigtigt rummer de svar, som kan føre til mere sikre og pålidelige fødevarer. 

DNV GL forvalter selv dybe datalagre, som er genereret fra vores mange audit-processer. Disse oplysninger kan vise sig som nyttige redskaber til at hjælpe fødevareorganisationer til at spotte sikkerhedsrisici, før de opstår – eller forhindre smittekilder, der er til fare for folkesundheden, og som ikke bliver fanget af de vanlige beskyttelsesforanstaltninger.

“På mange måder er big data nøglen til vores virksomheds egen parole safer, smarter, greener”, forklarer Kathleen Wybourn.

Industrien er parat 

Spørgsmålet er så blot, om industrien er parat til at anvende fordelene ved big data. Det har DNV GL foretaget en større undersøgelse af. Her viser et smugkig, at føde- og drikkevareindustrien er foran de fleste andre industrier i sin tilgang til big data. Det er på niveau med markedet, når det handler om at udforske og anvende data i den nuværende forretning. Mens mere end 25 procent af de adspurgte angiver, at big data allerede har øget deres produktivitet og værdiskabelse.

Til gengæld forventer omkring halvdelen, at big data kommer til at påvirke deres virksomhed i den nærmeste fremtid. Og føde- og drikkevareindustrien ser i det hele taget færre barrier for at udnytte big data til at forbedre forretningen end de øvrige industrier.  

Du finder den fulde ViewPoint undersøgelse her. 

Want to get the ViewPoint report in your inbox?

Yes please, sign me up