Skip to content

Hvilke kompetencer bliver vigtige i 2018?

Det er vigtigt at være på forkant med, hvilke kompetencer der især vil blive efterspurgt i 2018 af dig, der har med ledelsessystemer at gøre. Vi har talt med tre af vores kompetente undervisere, som her giver deres bud på, hvad du skal fokusere på i året, der kommer.

Du ved sikkert allerede, at den nye generation af ledelsessystemer for alvor har løftet barren for indsatsen i arbejdet med ledelsessystemer, standarder og audit. Ledelsen skal engagere sig langt mere i arbejdet, indsatsen skal systematiseres, der skal vedvarende skeles til fremtidige udviklingsmuligheder, og interessenterne skal involveres i langt højere grad, end de gamle udgaver af standarderne lagde op til. Der er nok af temaer at tage fat på, men hvad betyder det for dig, der skal være med til at føre de gode intentioner ud i livet?

Tendens 1: Nyt ’mindset’

Hvis du skulle være i tvivl, gør de nye ISO-standarder uigenkaldeligt op med forestillingen om, at arbejdet med ledelsessystemet er noget, man ’outsourcer’ til kvalitets-, miljø eller arbejdsmiljøledelseschefen. Målet er ifølge underviser og auditor Steen Christian Larsen fortsat at anvende standarderne som inspiration til konstant at udfordre det bestående og jagte nye forbedringer – men i fremtiden skal topledelsen være med ombord, og det skal sikre, at ledelsessystemer hjælper virksomheden til at nå sine strategiske mål.

”De nye standarder kræver tilvænning i alle dele af organisationen. Ledelsen skal påtage sig ansvaret sammen med den ansvarlige for ledelsessystemet. Det er dem, der skal sikre fremdriften og engagementet hos medarbejderne. Og medarbejderne skal kende deres rolle i indsatsen og forstå, at det er en non-stop rejse uden endelig destination. Det er en stor opgave, der kræver en fælles indsats af alle nøglepersoner”, siger Steen Christian Larsen. Indsigt, logistik og engagement er for Steen afgørende nøgleord for at lykkes med at implementere de nye standarder.  

”Ansvaret kan ikke bare placeres hos én person. Alle skal forstå, hvad standarderne kræver, og ledelsen skal have den største indsigt af alle. Og det kræver altså, at man bruger den nødvendige tid på at gnave sig ordenligt ind i stoffet ved fx at tage en uddannelse. Den virkelighed vil for alvor ramme virksomhederne i det kommende år, ligesom vi vil se længere og mere veltilrettelagte planlægningsforløb, fordi det ganske enkelt er nødvendigt for at få alle medarbejdere med på vognen. Processen og tilgangen kræver en indsats af virksomheden, ingen tvivl om det. Det er forståeligt, at det for mange er uoverskueligt, men der venter store gevinster på den anden side af en vellykket implementering”, slutter Steen. Kurser, der bringer dig videre kan du finde her og her 

Steen Christian Larsen er erfaren ledende auditor inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Han underviser på DNV GL’s opgraderingskurser i de nye standarder, hvor han gennem de seneste to år har hjulpet mere end 500 kursister gennem de nye standarder.

Tendens 2: Kvalitetslederen får en hovedrolle

De nye standarder er ifølge Peter Nygaard tæt forbundet med virksomhedens vision og strategi. Derfor skal fremtidens kvalitetschef besidde en vis pondus, så han eller hun kan trænge igennem til direktionen og forpligte den - dels til at engagere sig, dels til at afsætte de nødvendige ressourcer til indsatsen.  

”Kvalitetschefen får uden tvivl en langt mere central rolle i organisationen. Hvis ikke du som kvalitetschef allerede sidder med til bords i direktionen, bør du banke hårdt i bordet og skaffe dig en plads. Kvalitetschefer er nemlig afgørende for virksomhedens succes, fordi de kan systematisere, udvikle og fastholde kvaliteten - også når virksomheden går ind på nye markeder eller udvikler helt nye produkter. Det er kvalitetschefen, der skaber fælles fodslag om kvalitetsindsatsen i hele organisationen. Og hvis ikke det fungerer, kommer indsatsen også til at blive derefter med dyrebare fejl til følge”, siger Peter Nygaard. De personlige egenskaber spiller derfor ifølge Peter Nygaard en lige så stor rolle som de faglige kompetencer.

”Rollen som kvalitetschef ændrer sig markant i disse år. Engang var kvalitetschefen en dygtig og måske lidt nørdet specialist, men den går altså ikke længere. Fremtidens kvalitetschef skal være velbevandret i adskillige systemer og evne at involvere og engagere en lang række interessenter. Det er en rolle, der kræver en åben fremtoning og gode kommunikationsevner. Husk på, at det er kvalitetschefen, der skal få tågen til at lette, så udfordringerne bliver transparente og til at handle på”, slutter Peter. Find kurser, der bringer dig videre her 

Peter Nygaard er indehaver af Innovationskompagniet, der rådgiver om strategi, ledelse og ledelsessystemer. Han er tidligere direktør i IT-branchen og DS Certificering og underviser blandt andet på DNV GL’s Kvalitetslederuddannelse. 

Tendens 3: Styrkelse af kompetencer i Informationssikkerhed bliver et must

Data- og informationssikkerhed er på alles læber, og i 2018 bliver der for alvor skruet op for behovet for kompetencer, der kan sikre virksomhedens data. I 2017 har mange virksomheder brugt energien på at sørge for, at den juridiske del af Persondataloven er opfyldt. Men hvordan sikrer man, at dokumentationskravet i EU’s Persondataforordning overholdes - og at virksomhedens processer er klar til at håndtere den nye virkelighed? 

”Virksomheder og organisationer står overfor en stor opgave, der kræver involvering på mange planer i organisationen. Men der er efter min overbevisning ingen mening i at genopfinde den dybe tallerken, når man kan hente hjælp i best-practice standarden ISO 27001. Standarden er operationel og kan anvendes som tjekliste, så virksomheden når hele vejen rundt i forhold til at sikre de forretningskritiske aktiver, herunder persondata. ”Det er det oplagte sted at starte – og jeg ved, at ledelserne i de certificerede virksomheder, som jeg kommer i, har stor nytte heraf ”, fastslår Jørgen Lacoppidan, som er ledende auditor i informationssikkerhed og underviser på DNV GL’s kurser i informationssikkerhed. 

Ifølge Jørgen Lacoppidan bør virksomhederne også have et skarpt fokus på at få alle medarbejdere med. Det er som bekendt ikke nok at have en plan, hvis den ikke bliver efterlevet i praksis. ”Hele organisationen skal være klædt ordentligt på til den nye dagsorden, så man undgår usikkerhed og ærgerlige fejl. Det kræver, at alle der arbejder med virksomhedens data, får den fornødne viden om, hvordan politikken konkret skal praktiseres. Indsatsen retter sig både mod medarbejdere og eksterne konsulenter og leverandører. Man må forvente, at der skal investeres tid i at opbygge organisationens kompetencer inden for informationssikkerhed. Og derfor er det med at komme hurtigst muligt i gang, så man kan få beredskabet på plads i tide – informationssikkerhed er kommet for at blive på ledelsens agenda, det er ikke noget, der går over”, slutter Jørgen Lacoppidan.

Kurser, der bringer dig videre kan du finde nedenfor;

Introduktion til informationssikkerhed

Auditorkursus i informationssikkerhed

Læs desuden om DNV GL’snetværk for informationssikkerhed. Et værdifuldt netværk, hvor du kan sparre med ligesindede om, hvordan man sikrer virksomhedens data og informationer. 

Jørgen Lacoppidan er ledende auditor i informationssikkerhed og underviser desuden på kurserne Introduktion til ISO 27001 og Auditorkursus i informationssikkerhed. 

Mere information

 

Alt om de nye ISO standarder

Få al nødvendig information om de nye ISO 9001 / 14001 og den kommende ISO 45001 standard et sted.

 

Fremtidens ledelsessystemer

Hvordan ser fremtidens ledelsessystemer ud?

 

Kvalitetslederuddannelsen

Få et uddannelsesforløb, der klæder dig på til at håndtere alle kvalitetslederens udfordringer

 

Netværk informationssikkerhed

Vores netværk for informationssikkerhed er for alle, der har ansvar for eller arbejder med virksomhedens informations- og datasikkerhed.

 

Introduktion til ISO 27001

Kurset henvender sig bredt til alle med begrænset eller ingen viden om ISO 27001-standarden

 

Auditorkursus - Informationssikkerhed

Der vil være fokus på auditorproces, auditors rolle samt standardens mindset og indhold i en auditsammenhæng.