Ingen vej udenom bæredygtighed i 2017

Forbrugerne efterspørger bæredygtige virksomheder. Det samme gør politikere, medier og supermarkedskæder. Derfor føler DNV GL sig overbevist om, at bæredygtighed kommer til at løbe med opmærksomheden i de kommende år.

I det forgangne år er fødevarevirksomheder blevet mødt af større krav til certificering. Standarderne er blevet udvidet med nye temaer som logistik, lagring og forhandling - og dermed er nye organisationer og blevet virksomhedernes ansvarsområde blevet betragteligt udvidet. 

Det er ikke længere nok at have styr på kvalitet og sikkerhed inden for egne vægge. Ansvaret følger med i hele processen fra udvinding af råvarer, til også at omfatte forarbejdning, emballering, opbevaring og transport. 

Det er ifølge Food Business Development Manager i DNV GL Vibeke Bagger udtryk for en naturlig proces, som har været undervejs i mange år. 

”Virksomhederne er optaget af at kontrollere alt, hvad der kan kontrolleres, fordi de ved, at dårlige sager falder tilbage på dem selv, uanset hvor ansvaret ligger. Underbetalte chauffører, giftig emballage eller brug af børnearbejde hos leverandører er gift for virksomheden, fordi den har en forpligtelse til at tjekke, at også leverandørernes forhold er i orden. Derfor ser man at der stilles krav om certificering hos virksomhedens samarbejdspartnere.”

Miljøet har sat en stærk dagsorden

For Vibeke Bagger er de øgede krav til certificeringer tæt beslægtet med omverdenens større engagement i den enkelte virksomheds etik. Medier, stat og ikke mindst forbrugere forventer, at virksomhederne opfører sig ordentligt og har styr på sundhed, kvalitet og miljø. Og særligt det sidste kræver en indsats på den bæredygtige front. 

”Miljøet har på alle måder fået en enorm gennemslagskraft i disse år. Vi skal alle opføre os ordentligt og fx tage ansvar for CO2-udledning og sortering af vores affald. Og samme ansvarlighed forventer vi naturligvis af virksomhederne. Derfor kommer de kommende år uden tvivl til at byde på endnu flere krav til alle dele af virksomhedernes leverandørkæde.”

Konkret peger Vibeke Bagger på dyrknings-, fiske-, transport- og produktionsmetoder som områder, hvor det ligger lige for at hæve baren for den miljømæssige bæredygtighed.  

Bæredygtighed er et vidt begreb

De ny ISO-standarder indenfor kvalitet og miljø medtager allerede en analyse af stakeholderes krav og behov og vidner altså om et skærpet fokus på bæredygtighed. Ud over de åbenlyse miljøhensyn bliver der også talt om såkaldt økonomisk bæredygtighed, bæredygtighed for de medarbejdere, der er involveret i processerne, og bæredygtighed i forhold til, hvordan forbrugerne anvender produkterne. 

”Bæredygtighed når vidt omkring, men det er ikke til at komme udenom, hvis man vil have en plads på hylderne ude i supermarkederne. De kræver nemlig også bevis for, at produktet er blevet til på forsvarlig vis. Vi kommer til at se meget mere til Fair Trade-produkter, bæredygtig palmeolie, bæredygtig chokolade, fisk fra bæredygtigt fiskeri, dambrug, der er bæredygtige, og dyr, der ikke spiser foder med GMO.”

Bæredygtighed og etik er for længst blevet en kommerciel del af brandingen. Mange produkter fremstilles og sælges med alle de sympatiske superlativer, der kan fremhæves - brug af lokale råvarer, bæredygtig distribution, mangfoldighed blandt de ansatte, ingen madspild, ingen overflødig emballage, del af overskud går til velgørende formål osv. Så længe det er rigtigt, er det ifølge Vibeke Bagger kun naturligt at skilte med indsatsen. 

DNV GL beredt på stor efterspørgsel

Siden DNV GL så dagens lys tilbage i 1864, har virksomheden haft et erklæret mål, der hedder ’To safeguard life, property and the environment’, hvilket har vist sig at være et langtidsholdbart og visionært mål. Vibeke Bagger forventer, at DNV GL i 2017 kommer til at varetage en fordobling i antal certificeringer direkte knyttet til ’bevis for bæredygtighed’. Alene fordi mange virksomheder får behov for at efterprøve, om de opfylder netop de krav til bæredygtighed, der bliver efterspurgt.

Mere information

  Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download vores flyer

  Kurser & Arrangementer | Fødevaresikkerhed

Kurser & Arrangementer | Fødevaresikkerhed

  Services | Fødevaresikkerhed

Services | Fødevaresikkerhed

Se vores mange services inden for fødevaresikkerhed

  DNV Food Safety

DNV Food Safety

Se vores film omkring vores arbejde