Skip to content

ISO 22000 - Ny version skaber klarhed over indsatsen

I 2018 forventes en nyrevideret version af ISO 22000 at blive godkendt. Den nye standard følger HLS-strukturen og ser ud til at præcisere, hvordan virksomheden skal forebygge og styre de kritiske kontrolpunkter.

Fødevarekæden bliver konstant mødt af nye udfordringer for fødevaresikkerheden. Det er derfor logisk, at der nu kommer en revideret udgave af den 12 år gamle version af ISO 22000. Netop nu ligger et udkast på standarden tilgængeligt for ISO-medlemmerne, som kan komme med bemærkninger frem til juli i år. Efter en justering forventes en endelig version at blive  offentliggjort senest i juni 2018.

Det er lige efter bogen, at ISO-standarderne bliver løbende revideret. Minimum hvert femte år skal de vurderes for at afgøre, om standarderne fortsat har den rette relevans og brugervenlighed for virksomhederne.

De vigtigste ændringer

De væsentligste foreslåede ændringer til OSO 22000-standarden omfatter især strukturen, som skal følge den fælles, såkaldte HLS-struktur (High Level Structure). Derudover byder den nye version på en præcisering af centrale begreber som:

Risikotilgangen

Standarden indeholder en ny og forbedret tilgang til forståelse af risikobegrebet.

PDCA-cyklen

Standarden præciserer ’Plan-Do-Check-Act’-cyklen ved at operere med to separate cykler i standarden, der arbejder sammen. En, der dækker styringssystemet, og en anden, der dækker HACCP's principper.

Operationsprocessen

Der gives en klar beskrivelse af forskellene mellem nøgleord som Kritiske Kontrolpunkter (KKP'er), Operative Forudsætningsprogrammer (OPRP'er) og Forudsætningsprogrammer (PRP'er).

Tre års frist til at implementere standarden

Revisionen af standarden udføres af specialister fra over 30 lande med ekspertise inden for etablering, implementering og revision af sikkerhedsstyringssystemer for fødevarer. Når standarden er endelig godkendt, har de certificerede virksomheder en treårig konverteringsperiode til at tilpasse og efterleve de nye krav. Ifølge Vibeke Bagger, som er Food Business Development Manager i DNV GL, kommer den nye version til at betyde mærkbare forbedringer for den globale fødevaresikkerhed - og for virksomhedernes vedkommende vil standarden skabe mere klarhed over indsatsen. 

DNV GL følger naturligvis processen tæt og holder dig underrettet om ændringerne, så snart de slipper ud. 

Kort om ISO 22000 

ISO 22000 er en international, fælles standard, som har virksomhedens forebyggelse og håndtering af fødevaresikkerhed i fokus. Den er bygget op som et ledelsessystem, hvor virksomheden skal kunne dokumentere, at risikohåndtering og kvalitetssikring foregår løbende. Standarden peger de mulige risici ud og angiver kritiske kontrolpunkter i produktionsprocesserne, som bør have særlig opmærksomhed for at sikre, at farlige fødevarer ikke forlader virksomheden. ISO 22000 kan anvendes af alle virksomheder, som indgår i fødevarekæden, uanset størrelse og branche.


Mere information

  ISO 22000

ISO 22000

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Besøg GFSI-webstedet

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.