Other sectors

Klædt på til jobbet som kvalitetsleder

Kvalitetsleder kursus kompetencer ISO 9001

Kravene til nutidens kvalitetschefer kan gøre de fleste forpustet. Det er derfor logisk, at flere og flere vælger at gennemføre en målrettet uddannelse, hvor teori, metode og praksis giver det nødvendige greb om opgaven.

Rollen som kvalitetschef er under hastig udvikling. Det er gået fra at være en lidt nørdet disciplin, som typisk blev udfyldt af virksomhedens dygtigste specialist, til at være en aktiv del af virksomhedens ledelsesmæssige strategi. Den moderne kvalitetsleder skal desuden forholde sig til flere systemer og mønstre en langt større åbenhed over for virksomhedens mange stakeholders. Det er med andre ord ikke blevet lettere at sætte sig for bordenden for kvalitetsindsatsen. 

Svært at trænge igennem til lederne

Mange eksisterende og kommende kvalitetsledere vælger at tage en uddannelse for at blive klædt på til udfordringerne. Og det er der ifølge underviser på Kvalitetslederuddannelsen Peter Nygaard god fornuft i. 

”Nutidens kvalitetsledere skal have en grundig helhedsforståelse for ledelsessystemerne, herunder hvordan de bliver implementeret og udviklet, så de hele tiden understøtter virksomhedens strategi. Nok så vigtigt er det, at de bliver klædt på til at tage dialogen med ledelsen, så ledelsen forstår den reelle værdi af at arbejde målrettet og vedvarende med ledelsessystemerne.

Ifølge Peter savner mange kvalitetsledere netop gennemslagskraft over for ledelsen. Selvom de mere end nogensinde før bør betragtes som et naturligt aktiv i at føre ledelsens strategi ud i livet, lider kvalitetschefer i mange brancher fortsat under fortidens fejltrin. 

Da de første standarder i sin tid kom til landet, havde mange virksomheder en lidt naiv tro på, at en certificering i sig selv var vejen til succes. Det gav dengang kvalitetschefen en central rolle i ledelsesteamet, som dog ifølge Peter Nygaard blev gradvist udvandet, efterhånden som det stod klart, at resultaterne ikke automatisk fulgte med. 

”Man forsømte ganske enkelt at arbejde kontinuerligt med systemerne, og derfor levede resultaterne ikke op til forventningerne. Konsekvensen blev, at kvalitetslederens status faldt, og det lider den nye generations kvalitetsledere desværre fortsat under.”

Kvalitetschefen skaber transparens

De nye standarder kan ifølge Peter Nygaard give fornyet medvind til kvalitetscheferne. Standarderne er koblet mere eksplicit til virksomhedens visioner og fordrer et større og mere direkte engagement fra ledelsen. Her spiller kvalitetschefen en afgørende rolle, når standarderne skal inspirere til nye strategiske mål. Og ikke mindst, når der skal vælges værktøjer til at føre dem ud i praksis. 

”Kvalitetschefen kan foretage det vitale 360-graders gennemsyn af virksomheden, der skal til for at diskutere strategien på et oplyst grundlag. Jeg har selv været direktør i en virksomhed og husker alt for mange ophedede og vildfarne diskussioner om retningen for virksomheden, hvor vi ikke kunne blive enige om medicinen, fordi vi forsømte at finde frem til, hvad patienten overhovedet fejlede.”

Peter Nygaard understreger, at der ikke findes nogen nemme måder at lede en virksomhed på (til gengæld findes der ifølge ham mange måder at gøre det unødigt kompliceret). 

Men kvalitetschefen kan netop få tågen til at lette, så udfordringerne bliver transparente, og indsatsen dermed operationel. Ifølge Peter Nygaard er det kvalitetschefens opgave at sikre fremdrift i virksomhedens strategi, men det kræver naturligvis, at kvalitetschefen har de nødvendige kompetencer til at gøre det. 

Teori gøres til praksis

Målet med Kvalitetslederuddannelsen er netop at styrke den enkelte deltager i sin rolle som kvalitetschef. Uddannelsen giver kvalitetschefen et teoretisk fundament, men nok så vigtigt er det ifølge Peter Nygaard, at deltageren får en praktisk køreplan for, hvordan han tager fat på opgaven i virksomheden. Af samme årsag gøres der også en del ud af at arbejde med deltagernes kommunikative færdigheder, så de får den nødvendige gennemslagskraft over for ledelsen. 

”Det er i høj grad en praktisk uddannelse med masser af sparring og livlige diskussioner med afsæt i cases og situationer fra deltagernes egen hverdag. Vi insisterer på at gøre teorien anvendelig og inspirerende - og på at skabe stærke netværk deltagerne imellem. Det er også derfor, at vi efter uddannelsen inviterer til fællesseancer en gang i kvartalet. Det understøtter netværket og giver deltagerne lejlighed til at holde fast i indsatsen og diskutere aktuelle problemstillinger.”

For Peter Nygaard er kvalitetschefens største udfordring at få skabt fælles fodslag i hele virksomhedens organisation om kvalitetsindsatsen. Hvis ikke opbakningen er 100 procent på plads, kommer indsatsen også til at blive derefter. Netop derfor vil det ifølge Peter Nygaard sende et stærkt signal, hvis flere fra virksomhedernes øverste ledelse også melder sig til uddannelsen. 

Kort om Kvalitetslederuddannelsen 

Uddannelsen varer ca. 6 måneder med 4 moduler fordelt på 10 intensive kursusdage. 

  • De første to moduler udgør uddannelsens første del - ”Ledelsessystemer, strategi, mål og optimering”. 
  • De sidste to moduler udgør anden del - ”Risks, auditmanagement, innovation og læring”. 
Mellem de enkelte moduler er der hjemmeopgaver, der tager afsæt i deltagernes egen virksomhed. Uddannelsen afsluttes med en eksamen og et kompetencegivende eksamensbevis. 

Læs mere på kvalitetsleder.dk