Landinspektører imponerer med kvalitetsarbejdet

Danmarks største landinspektørfirma LE34 har været certificeret i 5 år, og certificeringen er netop blevet opgraderet til ISO 9001:2015. Virksomheden har klaret det uden en eneste afvigelse ved det afsluttende audit - og det endda i en travl periode præget af kraftig vækst. Her fortæller administrerende direktør Kenneth Norre fra LE34 om den succesfulde proces.

LE34 er Danmarks største rådgivende landinspektørfirma. Virksomheden har en 200 årig lang historie og har i dag 24 kontorer i Norden og mere end 350 medarbejdere. LE34 arbejder inden for syv fagområder: Ekspropriation & Jura, Skel & Ejendomme, Teknisk Måling, Vindmøller & Planlægning, Offshore, Forsyning og GIS.

Hvorfor var det vigtigt for jer at blive ISO 9001-certificeret? 

”For at signalere seriøsitet, professionalisme og ikke mindst sikre, at vi arbejder efter samme kvalitetsstandarder og procedurer i hele LE34. Vi har 23 kontorer i hele landet, og en ISO-certificering er med til at samle os som én virksomhed. Desuden sparer ISO-certificeringen os for en del skrivearbejde i forbindelse med tilbudsudarbejdelse.”

Hvilke overvejelser havde I forud for certificeringen?

”Vi er mere end 350 medarbejdere i LE34, og ISO-certificeringen er især vigtig for os i forhold til risikostyring. Vi har bestemt ikke et ønske om at detailstyre vores dagligdag på det enkelte kontor. Men en ISO-certificering giver en god anledning til at tænke hele virksomhedens arbejdsgange igennem, inddrage parter fra hverdagen og sikre, at vi alle trækker i samme retning.”

Hvordan har I forberedt jer på certificeringen?

”Vi er en videnbaseret virksomhed, som ønsker at opbygge en kultur, hvor kvalitet og leveringssikkerhed er i højsædet. For at få den fulde effekt af en certificering er det vigtigt med en udpeget og dedikeret person, der kan sikre, at vi kommer hele vejen rundt i organisationen. Forberedelsen af certificeringen er sket med en udpeget central KS-ansvarlig, som har haft ansvaret for at få alle vores syv forretningsråder inddraget i processen.”

Hvordan har I fået certificeringen til at spille sammen med jeres LEAN-initiativer?

”For os har LEAN en naturlig sammenhæng med kvalitet, processer og procedurer. Det er en tilgang, der på mange områder deler samme filosofi som ISO-certificeringen. Begge dele handler om at forenkle, tydeliggøre og effektivisere processer. Vi har en person ansat med ansvar for LEAN, som gennem hele certificeringsprocessen har arbejdet tæt sammen med vores KS-ansvarlige. Det har virket meget naturligt at koble de to ting sammen.”  

Hvordan forløb samarbejdet med DNV GL? 

”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med vores faste auditor. Igennem de seneste fire år har vi bevæget os fra at fokusere på procedurer, tjeklister og metodebeskrivelser til nu også at tale forretning og forbedringer. Det har været en spændende rejse med solid opbakning fra DNV GL, når vi har haft brug for inspiration og sparring.”

Hvor langt tid har det taget fra de første overvejelser til endelig certifikat? 

”Det tog oprindeligt ca. to år. Vi har et veldefineret ønske om at være markedsledende indenfor vores branche, og ser en ISO-certificering som et afgørende værktøj til at indfri den ambition. Den største opgave var faktisk at få allokeret de nødvendige ressourcer til certificeringsarbejdet internt i virksomheden - herunder at forankre certificeringsprocessen hos en central medarbejder for at sikre, at vi kom i mål som planlagt.”

Hvad forventer du, at I får ud af certificeringen?

”Vi kan allerede nu se, at vores ISO-certificering er med til at binde vores virksomhed sammen på tværs af vores kontorer. For os er kvalitetssikring i dag ikke alene et spørgsmål om kontrol, men om at skabe den rette kultur i virksomheden, hvor alle medarbejdere er bevidst om kvalitetssikringen i de daglige gøremål. Vi er ikke i tvivl om, at ISO-certificeringen er med til at differentiere os positivt i branchen. Og så sender det et seriøst signal i forhold til samarbejdspartnere, kunder og andre interessenter.” 

Hvad siger auditor?

”LE34 har arbejdet særdeles seriøst med ISO gennem hele processen. Slutresultatet fra det certificerende audit var rigtig flot og uden afvigelser, og jeg er meget imponeret over den certificeringsmodenhed, virksomheden har nået på så kort tid. LE 34 er nu opgraderet til nyeste ISO 9001-standard og har formået at implementere det i sammenhæng med de Lean-initiativer, der allerede var iværksat. 

Succesen skyldes i høj grad, at der har været et stort engagement fra ledelsen og ikke mindst fra direktøren Kenneth Norre. Og ledelsen har fortsat en god indstilling til, at det nuværende kvalitetsledelsessystem skal videreudvikles, så LE34 kan stå endnu skarpere i konkurrencen.” 
Jørgen Lacoppidan, Senior Lead Auditor DNV GL

 

Alt om de nye ISO standarder

Få al nødvendig viden om de nye standarder her

 

Den nye ISO 9001:2015 – opgradering, forståelse og fortolkning

Dette kursus giver dig et godt overblik over de nye krav i ISO 9001:2015