Skip to content

Ny ISO standard på arbejdsmiljø afløser OHSAS 18001

I 2016 lancerer ISO sin første standard indenfor arbejdsmiljøledelse. ISO 45001 kommer til at erstatte den tidligere OHSAS 18001 og få samme nye struktur som ISOs øvrige ledelsessystemstandarder. Dermed vil arbejdsmiljøet blive knyttet tættere på virksomheders topledelse og forretning samt fokusere mere på bæredygtighed.

ISO lancerer nu sin første ledelsesstandard på arbejdsmiljøområdet, under navnet ISO 45001, som fra 2016 vil erstatte den hidtidige internationale arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001. Udover at kravene fra 18001 forbliver de samme, kommer den nye ISO standard til at byde på en række forbedringer. Blandt andet vil den koble arbejdsmiljøet tættere på både topledelsen og forretningen og med et nyt krav om, at virksomheder udarbejder strategiske risikoanalyser på arbejdsmiljøområdet, også stille mere skarpt på virksomheders generelle bæredygtighed.

Selvom der er endnu et par år til lanceringen af den nye arbejdsmiljøstandard, kan man allerede nu med fordel begynde at forberede sig som virksomhed. Her følger en forsmag på, hvilke forbedringer og ændringer standarden mere præcist kommer til at indebære. Både for de virksomheder, der i dag er certificerede efter OHSAS 18001 og for de, der overvejer at blive det for første gang med den nye ISO standard.

Strategiske risikoanalyser bliver en del af arbejdsmiljøet

”En af de afgørende ændringer med den nye ISO 45001 standard bliver, at virksomheder fremover skal lave en strategisk risikoanalyse for arbejdsmiljøområdet. En ændring, der følger med den nye high level structure, der er indført i alle ISOs kvalitetsledelsessystemer,” siger Kim Christiansen, Seniorkonsulent i Dansk Standard.

”Det kan måske for nogle give anledning til lidt begrebsforvirring, da risikobegrebet altid har været en del af arbejdsmiljøområdet. Men fokus her er, at man som virksomhed skal til at vurdere sine arbejdsmiljørisici i forhold til forretningen som helhed. Det vil sige, også at øge opmærksomheden på sine risici på det strategiske område og tænke det ind i sine prioriteringer i forretningen,” siger Kim Christiansen.

Topledelsen får et tydeligere ansvar

Et nyt og særskilt kapitel i den kommende ISO standard vil derudover handle om topledelsens ansvar og stille krav om, at den øverste ledelse i virksomheden fremover udviser mere aktivt lederskab og engagement i forhold til certificeringen på arbejdsmiljøområdet.

Blandt andet ved at sikre, at arbejdsmiljøledelsessystemet understøtter virksomhedens strategi og forretningsprocedurer, at man når de forventede resultater, og at de er kendte og kommunikeret klart ud i resten af organisationen.

Desuden bliver det et krav, at topledelsen aktivt støtter de ledere, der er ansvarlige for arbejdsmiljøledelsessystemet. Topledelsen får dermed en konkret aktie i, at systemet bliver implementeret effektivt.

Mere fokus på medarbejderne som stakeholders

Endelig bliver en tredje afgørende ændring, at en arbejdsmiljøcertificering fremover også kommer til at indebære, at man som virksomhed kortlægger sine vigtigste stakeholders, altså interessenter, og at man også prioriterer dem.

”En oplagt stakeholder for virksomheder er selvfølgelig Arbejdsmiljøtilsynet. Men en anden og lige så vigtig interessentgruppe som kommer mere i fokus med den nye standard er medarbejderne. De har selvfølgelig altid været afgørende på arbejdsmiljøområdet, men nu er det noget, der også skal figurere på tryk,” siger Kim Christiansen.

Fordelen ved den nye standard 

”Det er rigtig positivt, at ISO nu kommer med sin første standard på arbejdsmiljøområdet. Selvom den nuværende standard også er internationalt udbredt, så ligger der en større anerkendelse bag ISO. Flere virksomheder vil nu helt sikkert blive arbejdsmiljøcertificerede, og det vil give standarden en større udbredelse og derfor også skabe større signalværdi for de virksomheder, der vælger at blive certificerede efter den,” siger Jens Peter Høiseth, der er Key Customer Manager i DNV GL, og som også hilser de mere konkrete ændringer i standarden velkommen. 

”Konkret er det derudover en klar forbedring, at standarden nu får et langt mere ledelsesorienteret fokus. Topledelsen bliver tydeliggjort, og det er ekspliciteret, at de har et ansvar,” siger Jens Peter Høiseth.

”Tilsammen med et helt nyt fokus på også de strategiske risikoanalyser kommer det til at betyde, at arbejdsmiljøledelsessystemet vil understøtte virksomheders forretning langt mere. Systemet vil gøre det lettere for virksomheder at styre forandringer og også bidrage til, at man når sine forretningsmæssige mål. Derfor er det her en stor forbedring,” siger Jens Peter Høiseth.

Han kalder det desuden positivt, at medarbejderne som interessentgruppe kommer til at spille en større rolle i den nye ISO standard.

 ”ISO ønsker, at alle deres ledelsesstandarder skal være drivere for virksomheder, der gerne vil være samfundsmæssige ansvarlige. Det gælder indenfor miljø, fødevarer og nu også arbejdsmiljøet. Det betyder, at de virksomheder som gerne vil være med helt i front på CSR området, også fremover får gode muligheder for støtte og hjælp med denne standard,” siger Jens Peter Høiseth.

Og endelig nævner Jens Peter Høiseth den forbedring der ligger i, at ISO standarden bliver udformet efter samme high level structure, som ISOs øvrige ledelsesstandarder er ved at blive revideret efter. Noget der vil gøre det lettere for virksomheder med flere ledelsessystemer, fordi de alle, og nu også arbejdsmiljøledelsessystemet, fremover vil være skåret over samme læst og opbygget i samme afsnit.

Fordele for virksomheder 

Selvom den endelig skæringsdato i 2016 for den nye ISO standard ikke ligger fast endnu, er det normal praksis med en overgangsperiode for allerede certificerede virksomheder, der skal overgå til den nye standard. 

”De virksomheder, der er certificerede efter OHSAS 18001 i dag vil der følge en overgangsfase, hvor de i første omgang skal udarbejde en gap analyse for at vurdere, hvor de har mangler i forhold til de nye krav, og hvor de skal følge op. Det bedste man kan gøre allerede nu, er derfor løbende at holde sig orienteret om nyheder om den kommende standard og langsomt begynde at indstille sig på, hvad det er for ændringer, man selv skal foretage,” siger Jens Peter Høiseth.

For de virksomheder der ikke er arbejdsmiljøcertificerede i dag, ser han lanceringen af ISO standarden som en god anledning til at blive det.

”Arbejdsmiljølovgivningen er speciel i forhold til eksempelvis miljølovgivningen, fordi den er langt mere omfattende og kompliceret. Det betyder, at virksomheder der lader sig certificere på arbejdsmiljøområdet, kan købe sig til en systematik, hvor de selv kan holde styr på, om de overholder loven. Og så er det samtidig et stærkt signal at sende til omgivelserne, at man med en certificering og ved at have eksterne certificeringsmyndigheder som DNV GL til at give et anerkendende stempel, viser, at man lader sig gå mere efter i sømmene, end hvad loven kræver. Det er med til at skabe tillid fra omgivelserne,” siger Jens Peter Høiseth.


Af Annemette Schultz Jørgensen, journalist