Pilen peger mod bæredygtighed

Med nye trends følger også nye forretningsmuligheder. På et gå-hjem-møde med et stærkt panel af indlægsholdere var DNV GL med til at inspirere den danske fødevaresektor til at gøre det globale fokus på bæredygtighed til lokale succeser.

Trends kommer og går. Kunsten er at gennemskue, hvilke der er langtidsholdbare og derfor værd at investere i. Øverst på listen i disse år står bæredygtighed. Den stigende bekymring og opmærksomhed omkring klimaproblemer og miljøet er vedvarende og har fået FN til at lancere 17 udviklingsmål og hele 169 delmål. Dem har vi alle et ansvar for at indfri - ikke mindst fødevarebranchen. Gør vi ingenting for at passe på klimaet og beskytte og udnytte ressourcerne (fx vand, jord og dyr) langt bedre end tilfældet er i dag, kan det på sigt få fatale konsekvenser i form af en global fødevarekrise. 

Stor vilje til at tage fat

På et nyligt afholdt gå-hjem-møde for virksomheder, der på den ene eller anden måde arbejder med fødevarer, satte DNV GL sammen med Dansk Supermarked Group, Dansk Erhverv, Sustainia og Dansk Initiativ for Etisk Handel fokus på bæredygtigheden. Og fremtiden tegner lys. Samtlige deltagere vurderede nemlig, at deres virksomhed har et medansvar for at hjælpe FN’s ambitiøse mål på vej - og en stor del arbejder allerede målrettet på at indføre bæredygtige tiltag. 

Gå-hjem-mødet viste, at der er mange områder, hvor fødevarevirksomhederne (producenter og forhandlere under et) kan gøre en afgørende forskel. Vi kan blandt andet engagere os i tilblivelsen af råmaterialer og fremstillingen af dem. Og vi kan optimere distributionen, sikre mindre madspild og sørge for, at indpakningen belaster miljøet mindst muligt. Alt sammen tiltag, der bakker direkte op om FN’s udviklingsmål. 

Efterspørgsel på bæredygtighed

En vigtig pointe fra dagen var, at det også i kroner og ører betaler sig at investere i bæredygtighed. Der er stor efterspørgsel blandt forbrugerne efter bæredygtige produkter, ligesom mange forbrugere er optagede af virksomhedernes CSR-indsats. Bæredygtighed er for længst blevet en milliardforretning, der både kan bruges i brandingen af virksomheden som helhed eller som et vægtigt argument i markedsføringen af enkeltprodukter. 

Ofte kan miljøindsatsen tilmed kobles sammen med etik og en almen sundhedseffekt for forbrugeren og dermed gøre valget endnu mere tillokkende. Frugt og grønt uden giftige pesticider er fx både en gevinst for miljø og sundhed - også for de arbejdere, der håndterer høsten. Kurven efter ’rene’ fødevarer har længe været og fortsætter med at være støt stigende. De økologiske alternativer finder vej til hylderne som aldrig før - ligesom etiske produkter (fx fair trade) gør det nemmere for forbrugerne at spise med en god smag i munden. Og i USA er efterspørgslen efter antibiotikafri kødproduktion steget med astronomiske 25 procent på blot tre år. 

Båret frem af innovation

At medtænke de langsigtede konsekvenser af de valg, vi foretager, er essensen i tanken om mere bæredygtighed. Det indebærer også, at vi skal til at tænke i nye løsninger, fx når det handler om vores forbrug af kød. Både af miljømæssige årsager (udledning af metan) og praktiske årsager (der er ikke nok kød til en stigende global middelklasse) er vi tvunget til at finde alternative proteinkilder. Et område, som der bliver investeret massive summer i, fordi det kan blive en guldrandet forretning, hvis man lykkes med at gøre insekter appetitlige for vesterlændinge eller skabe plantebaseret burgerbøffer, der smager autentisk… og oven i købet er sundere. På gå-hjem-mødet blev det anslået, at markedet for tang alene forventes at runde mere end 22 mia. dollars i 2024. 

Så udviklingen er i fuld gang, og der er iværksat tusindvis af små og store partnerskaber, der har til formål at skabe nye og bedre løsninger inden for alle områder af bæredygtighed. Herhjemme kan nævnes Carlsberg Circular Community, der er en innovationsalliance med centrale partnere, der nytænker design og produktion af emballage. Alt sammen for at eliminere spild og optimere materialerne til genbrug og genanvendelse.

De mange indlæg fra dagen viste, at der i det hele taget er store muligheder for de virksomheder, der griber bolden og gør bæredygtighed til et reelt konkurrenceparameter. Kun fantasien sætter grænser for, hvordan man kan øge bundlinjen ved at gøre verden til et bedre sted.

Ansvarlige produkter og emballage 

Der er mange steder, man kan sætte ind i jagten på mere bæredygtighed. Her følger Dansk Supermarked Groups indsatsområder: 

 - Økologi og dyrevelfærd 

 - Miljø og biodiversitet 

 - Arbejdsforhold og menneskerettigheder 

 - Madspild og genbrug 

 - Ressourceforbrug og emballage