Other sectors

Sådan bliver de nye ISO 9001 & ISO 14001 standarder

Ændringerne ISO 9001 og ISO 14001 standarderne vil først og fremmest koble ledelsesstandarderne tættere til både virksomheders topledelse og strategi, samt stille mere skarpt på virksomheders generelle bæredygtighed.

Risikoanalyser vil skabe tættere kobling til forretningen. 

En af de største ændringer med revisionen bliver, at virksomheder fremover skal udarbejde risikoanalyser for både forretningen, omgivelserne og interessenterne. Konkret skal alle eksterne og interne problemstillinger og risici, som er relevante for virksomhedens formål og den strategiske retning, og som vil påvirke virksomhedens evne til at nå strategien beskrives. Det kan være forskellige markedsændringer og trends, ligesom det kan være relationer til forskellige samarbejdspartnere, udviklingen i det relevante politiske klima eller ændringer i ressourcetilgængelighed eller leverandørkæden. ”Det her er virkelig et skridt i den rigtige retning. Vi har allerede stort fokus på risici men ved at kræve, at ledelsessystemerne nu systematisk skal indarbejde brede risikoanalyser for hele forretningen, vil standarderne i langt højere grad komme til at blive tilpasset forretningsverdenen. Så det er noget, vi ser frem til,” siger Børge Lind, sektionschef i Ledelsessystem og Certificering i NCC Construction. Med et nyt fokus på hele leverandørkæden bliver det at håndtere kvalitet og miljø ikke længere noget, der kun begrænser sig til ens egen matrikel. Man skal nu også tage stilling til udenlandske leverandører og derfor have et mere globalt fokus. ”At koble standarderne til strategien og forretningen gennem brede risikoanalyser betyder, at de kommer til at fokusere mere på, hvordan man driver en bæredygtig forretning i bred forstand. Ikke kun i forhold til miljø og kvalitet. Det er noget mange virksomheder allerede arbejder på, og derfor er det super godt og relevant, at ledelsessystemerne kommer til at følge virkeligheden,” tilføjer Børge Lind. 


Større forankring i topledelsen

En anden væsentlig ændring i de nye versioner af ISO 9001 og 14001 standarderne bliver desuden, at ledelsessystemerne fremover i højere grad skal forankres i virksomheders topledelse. Udover de krav som allerede findes i standarderne i dag, bliver det nye, at topledelsen fremover skal udvise mere aktivt lederskab og engagement i forhold til ledelsessystemerne. Blandt andet ved at sikre at systemerne er forenelige med virksomhedens strategi og forretningsprocedurer, at de når de forventede resultater, og er kendte i og kommunikeret klart ud i resten af organisationen. Desuden skal topledelsen nu aktivt støtte de relevante ledere, der er ansvarlige for systemerne og konkret stå til regnskab for, at systemerne bliver implementeret effektivt. ”Ændringerne i forhold til topledelsens engagement er også virkelig positivt. Nu bliver der et krav om, at topledelsen er inde i standarderne, at de ved, hvad de handler om og også kommunikerer det ud. Og da tonen i enhver virksomhed jo bliver sat i toppen, vil det automatisk give ledelsessystemerne større synlighed i hele virksomheden, og derfor få stor betydning for os,” siger Christian Lind-Holm Kuhnt, miljø- og arbejdsmiljøchef i De Forende Dampvaskerier. Endelig bliver en ændring, at opbygningen og strukturen af ledelsesstandarderne fremover kommer til at blive ens. Den ensretning vil gøre det lettere for de virksomheder, der allerede arbejder med eller overvejer at arbejde med flere ledelsessystemer. Systemerne vil nemlig fremover være skåret over samme læst og opbygget i samme afsnit.


Løftestang for CSR-arbejdet

Jens Peter Høiseth, der er Key Customer Manager i DNV-GL ser ligeledes fordele i de nye standarder. ”Ved at koble standarderne mere til strategiovervejelserne og topledelsen, kommer ledelsessystemerne fremover til at handle meget mere om kerneforretningen”. Større virksomheder, der allerede arbejder aktivt med bæredygtighed, bliver det selvfølgelig en fordel, at ledelsessystemerne nu bliver koblet til det arbejde. Men også for mindre virksomheder, kan ledelsessystemerne blive en løftestang for CSR-arbejdet. ”Alle virksomheder kommer fremover til at skulle arbejde mere bæredygtigt, og mange flere interessenter kommer til at stille det som krav. Ikke bare lovgivere og kunder. Ingen forventer, at man har 100 procent styr på alting, men som minimum at man er villig til at fortælle troværdigt, hvor man forventer udfordringer, og hvordan man vil tackle dem,” slutter Jens Peter Høiseth.