Skip to content

Sæt arbejdsmiljøet på den strategiske dagsorden

Få 7 gode råd til, hvad du bør overveje

I den nye ISO 45001 kommer virksomhedens strategi i forhold til arbejdsmiljøarbejdet i fokus – hvad vil virksomheden overordnet set have ud af sit arbejdsmiljøarbejde, og hvordan hænger det sammen med de handlinger, der iværksættes? Her får du 7 gode råd til, hvad din virksomhed bør have på radaren ved indførelse af strategisk arbejdsmiljøledelse.

 1. Sørg for at processer og strategi hænger sammen 
  Arbejdsmiljøet er ofte en sidevogn til virksomheden. Sørg i stedet for, at viden og processer der omhandler arbejdsmiljøet bliver en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi, forretningsprocesser og ledelsessystem. Det kan den nye ISO 45001 standard hjælpe med – den kræver nemlig, at arbejdsmiljøet skal være meget mere integreret i virksomheden. Arbejdsmiljøet skal både være en del af den overordnede strategiske del af forretningen og sidestilles med virksomhedens øvrige Key Performance Indicators. Det er i øvrigt en god forretning at investere i et godt arbejdsmiljø på virksomheden. For hver krone man investerer i et godt og sikkert arbejdsmiljøet, får man mindst 2,2 kr. igen. Bliv klogere på, hvordan du lykkes med at integrere arbejdsmiljøet i den overordnede strategi på vores kursus Strategisk arbejdsmiljø

 2. Fra reaktiv til proaktiv
  Det er overordentlig vigtigt, at man som virksomhed er proaktiv i forhold til arbejdsmiljøarbejdet, så man kan forebygge alle ulykker og arbejdsbetinget sygdom. Et af værktøjerne til at blive mere proaktiv er gode risikovurderinger af alle processer, både de rutinemæssige og ikke rutinemæssige processer samt aktiviteter der udføres af f.eks. eksterne håndværkere. Hvis uheldet er ude, er det vigtigt, at man dels analyserer hændelsen, så man finder årsagen til, at det gik galt. Dels at man går tilbage til sin risikovurdering og kigger på, hvad man havde overset siden ulykken kunne ske. Hvis du vil vide mere om årsagsanalyser og effektiv lukning af afvigelser, kan du med fordel deltage i kurset Årsagsanalyse som effektivt forbedringsværktøj. Læs mere her.

 3. Topledelsen skal på banen
  Det er svært at have fokus på sikkerhed og sundhed ude i organisationen, hvis man ikke kan se, at topledelsen har arbejdsmiljøet på radaren. Det er derfor meget vigtigt, at ledelsen går forrest og sikrer en ”walk the talk” adfærd. De skal ikke bare sige de rigtige ting, men skal selvfølgelig med deres handlinger vise, at arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed er vigtigt for virksomheden. Heldigvis er netop det et krav i den nye ISO 45001, og alene derfor er det svært at komme udenom, hvis man driver et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem. 

 4. Inddrag medarbejderne
  Medarbejdernes engagement i et godt arbejdsmiljø og en positiv sikkerhedskultur er afgørende for enhver virksomheds arbejdsmiljøperformance og bør være en integreret del af enhver virksomheds arbejdsmiljøstrategi. Sørg for at sende et stærkt signal om, at alle skal spille en aktiv rolle i at skabe et godt arbejdsmiljø og skab en kultur, hvor man kan tale åbent om sikkerhedsspørgsmål – dette er også et krav i den nye ISO 45001 standard. Vil du blive klogere på, hvordan man skaber en stærk sikkerhedskultur, kan du deltage i vores kursus Opbygning af en god sikkerhedskultur

 5. Hav styr på risici og muligheder
  Når strategien for arbejdsmiljøet skal defineres, bør I starte med at kigge på virksomhedens risici og muligheder. Her er ISO 45001 et stærkt værktøj, idet den kræver, at I forholder jer til virksomhedens risikobillede og med udgangspunkt heri sætter mål for arbejdsmiljøet på mellemlang og lang sigt. Det er vigtigt for at sikre en helhedsorienteret og forebyggende indsats, og flytter arbejdet med at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø fra reaktiv brandslukning til proaktiv forebyggelse.
  Vil du vide mere om Risk Thinking, se vores korte video.
  Eller deltag i kurset Systematisk risikoledelse efter DS/ISO 31000.

 6. Sørg for at involvere alle interessenter
  Som en del af den strategiske indsats for arbejdsmiljøet og dit ledelsessystem er der krav om, at du inddrager interessenters behov og forventninger. Interessenter skal i ISO 45001 forstås i bred forstand, som alle der har og kan have en indvirkning på din virksomheds ageren, fx medarbejdere, kunder, ejere, investorer, leverandører, konkurrenter, myndigheder og NGO’er. Start med at kortlægge, hvem der er din virksomheds vigtigste interessenter, så du derefter kan fastlægge, hvem du vil inddrage og hvordan du vil inddrage. Hvis du vil vide mere om involvering af interessenter, får du her link til vores ISO hack om Involvering af interessenter.

 7. Glem ikke det psykiske arbejdsmiljø
  At vi trives og har det godt, når vi går på arbejde betyder meget for fastholdelse af medarbejdere og for kvaliteten, effektiviteten og kreativiteten hos medarbejderne. Når vi spørger medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, hvor meget tid de bruger på at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø er svaret ca. 20 %, men når vi spørger dem, hvor meget det fylder i hovedet på medarbejderne i dagligdagen svarer de 80 %. Et ledelsessystem efter ISO 45001 er et effektivt værktøj til at få styr på både det  fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Hvis du synes det er svært at tage hul på arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø, er du ikke alene. Rigtig mange af vores kunder har efterspurgt et kursus, som kan hjælpe med netop det. Se mere på vores hjemmeside her.