AS/EN 9100-serien - Kvalitetsledelse inden for luft- og rumfart

Sikrer kvalitet i alle dele af din forsyningskæde.

AS/EN 9100-serien er den globalt anerkendte serie af kvalitetsledelsesstandarder for luftfartssektoren, der dækker luftfart, rumfart og forsvar. Inden for disse industrier er sikkerhed af afgørende betydning i hele forsyningskæden. Selv de mindste produkt- eller servicefejl kan have fatale konsekvenser.

Serien er udviklet af International Aerospace Quality Group (IAQG) og består af tre standarder: AS/EN9100, AS/EN9110 og AS/EN9120. Alle tre standarder er baseret på ISO 9001-standarden for kvalitetsledelsessystemer, men der er tilføjet krav for at imødegå branchespecifikke udfordringer.

Hvad er AS/EN 9100-serien?

AS/EN 9100 fastsætter kvalitetskrav til design, udvikling, produktion, installation og service. Den opstiller en branchespecifik kvalitetsledelsesmodel og bygger på kravene for at skabe en globalt harmoniseret standard, der opfylder luftfartsvirksomheders krav på verdensplan. AS 9100 var den første standard, der var tilgængelig til brug i hele det globale luft- og rumfartssamfund, og som indeholder de krav, der er nødvendige for at opfylde behovene inden for både civil og militær luftfart og luft- og rumfart.

AS/EN 9110 indeholder krav til vedligeholdelse, reparation og eftersyn af dele til luft- og rumfartøjer. Standarden fastsætter kvalitetskrav, der er specifikke for branchen, og opfylder de skærpede lovkrav, som reparationsværksteder i luft- og rumfartindustrien er underlagt.

AS/EN 9120 definerer kravene til kvalitetssikring i forbindelse med oplagring og distribution af dele til luft- og rumfartøjer. Standarden opfylder de skærpede lovgivningsmæssige krav, som distributører inden for luft- og rumfart er underlagt. Den gælder for organisationer, der indkøber dele, materialer og samlinger og sælger sådanne produkter inden for luftfartsindustrien. Dette omfatter organisationer, der indkøber produkter, som opdeles i mindre mængder, inden de sælges. AS/EN 9120 er ikke beregnet til organisationer, der efterbehandler eller reparerer produkter. Organisationer, der udfører arbejde, der påvirker eller kan påvirke produktets egenskaber eller overensstemmelse, skal anvende AS/EN 9100 eller en anden standard for kvalitetsledelsessystemer.

Fordele ved at blive certificeret

Originaludstyrsproducenter (OEM) i luftfartsindustrien kræver AS/EN 9100-certificering af deres leverandører og underleverandører. Certificering i henhold til standarderne i AS/EN 9100-serien viser din evne til at opfylde vigtige kvalitetskrav og kundebehov. Det fremmer tilliden til din egen præstation og tilliden over for kunder og andre interessenter. Certificering fremmer således løbende kvalitets- og sikkerhedsforbedringer, reducerer og forebygger fejl, hvilket fører til omkostningsbesparelser og konkurrencefordele.

Kom godt i gang

For at blive certificeret og være i stand til at demonstrere din overholdelse og dit engagement i løbende forbedringer skal du først implementere et effektivt kvalitetsledelsessystem. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan. Vi kan hjælpe dig gennem hele rejsen fra relevant uddannelse relateret til standarderne i AS/EN 9100-serien til selvevalueringer, analyse af mangler og certificering.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  AS/EN 9100

AS/EN 9100

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  IAQG

IAQG

Besøg IAQG-webstedet for mere information.

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.