Skip to content

ISO 55001 - Ledelsessystem for Asset Management

ISO 55001 er den internationalt anerkendte standard for et integreret ledelsessystem for asset management.

Succesfulde virksomheder er dem, der er i stand til at håndtere virksomhedens aktiver så de bidrager til optimal performance, ydeevne og rentabilitet. ISO 55001 er rammen for et ledelsessystem, der vil hjælpe din virksomhed til proaktivt at styre dine aktiver i hele deres levetid fra erhvervelse, gennem drift til nedlukning og afvikling. Ledelsessystemet hjælper dig med at styre risici og omkostninger, og med at opretholde en gavnlig balance mellem input investeret i aktiver og de output, der opnås for virksomheden.

Hvad dækker ISO 55001?

ISO 55001 gælder for alle aktiver, uanset om de er fysiske, økonomiske, menneskelige eller immaterielle, i både den offentlige og den private sektor. Den gælder for enhver form for organisation eller virksomhed, stor eller lille, og inden for alle brancher. Standarden etablerer en ”good practice”-model for at drive alle aktiverne i din virksomhed. Den identificerer rammerne og redskaber til at sikre at aktiver opfylder nødvendige sikkerheds- og præstationskrav.

Fordelene ved en ISO 55001 certificering

  • Etablering af et proaktivt livscyklus asset management system
  • Sikrer realisering af værdien af en organisations aktiver
  • Styrer risici og forbedrer ydeevnen gennem beslutningstagning baseret på valide informationer, der er forbundet med driften og ejerskabet af aktiverne
  • Etablerer sikkerhed for kunder og lovgivere – hvor aktiver spiller en central rolle i levering og kvalitet af produkter og tjenesteydelser
  • Skaber tillid mellem virksomheden og dens interessenter ved at bygge på en aktiv strategi for at sikre, at aktiverne opfylder de nødvendige sikkerheds- og præstationskrav
  • Understøtter international forretningsudvikling – god asset management er afgørende for at levere dine produkter og tjenesteydelser
  • Demonstrerer socialt ansvar og engagement i virksomheden ved at opbygge en følelse af stolthed og ejerskab blandt medarbejderne

Om standarden

Standarden er vokset ud af den engelske PAS 55 standard og bliver lige nu implementeret i forsyningsvirksomheder, transportvirksomheder, produktionsvirksomheder og procesvirksomheder på tværs af brancher over hele verden. Standarden ses som fremtidens værktøj når det gælder om at sikre styring, kontrol og maksimalt udbytte af de aktiver, som virksomhederne investerer i.

Standarden blev udgivet i januar 2014 og sætter rammerne for, hvordan virksomheden etablerer et ledelsessystem, der bedst håndterer dine aktiver. Igennem uafhængig vurdering og certificering hjælper DNV virksomheden i at nå dette mål.

Er du interesseret i at høre nærmere om hvad ISO 55001 kan gøre for dig, så kontakt os endelig for en uforpligtende snak.

Mere information

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  ViewPoint

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.