Skip to content

TL 9000 - kvalitetsledelse inden for telekommunikation

Forsikre køberne om, at du har processer på plads, der sikrer ensartet kvalitet på tværs af produkter og services.

TL 9000 er en standard, der er specifik for telekommunikationsindustrien, og som definerer de krav, der er centrale for design, udvikling, produktion, implementering og vedligeholdelse af telekommunikationsprodukter og -services. Standarden bygger på ISO 9001-standarden for kvalitetsledelsessystemer og er udformet med henblik på at opfylde branchens krav til forsyningskæden. Desuden indeholder den et system til måling og sporing af præstationer og forbedring af resultaterne.

Certificering efter TL 9000 giver købere og andre interessenter sikkerhed for, at dine produkter og services er pålidelige.

Hvad er TL 9000?

TL 9000 er udviklet med henblik på at skabe ensartethed i branchen og hjælper virksomheder med at opfylde kvalitetskravene til forsyningskæden i den verdensomspændende telekommunikationsindustri. Standarden har til formål at hjælpe branchen med at nå følgende mål:

  • Etablering og vedligeholdelse af et fælles sæt af QMS-krav for telekommunikation, hvilket reducerer antallet af standarder for branchen
  • at fremme et system, der beskytter integriteten og brugen af hardware, software og services i forbindelse med telekommunikationsprodukter
  • Definer effektive omkostnings- og resultatbaserede målinger til at styre fremskridt og evaluere resultaterne af QMS-implementeringen
  • Driv løbende forbedringer og styrk kunderelationer
  • Udnytte industriens overensstemmelsesvurderingsproces

TL 9000 består af to dele, der supplerer ISO 9001-kravene med branchespecifikke krav, der spænder fra softwareudvikling og specialiserede servicefunktioner til kommunikation i forsyningskæden og kvalitetsrapportering.

Fordele ved certificering

TL 9000-certificerede organisationer kommunikerer effektivt, at de overholder ISO 9001, telekommunikationsspecifikke krav og branchemålinger.

Fordelene omfatter:

  • Kontinuerlig forbedring af services og kundetilfredshed
  • Forbedrede relationer mellem kunder/leverandører
  • Bevis for engagement og overholdelse af standardiserede kvalitetssystemkrav med fokus på reduktion af cyklustider, leverancer til tiden, returneringsprocenter, pålidelighed og eliminering af fejl
  • Evne til at demonstrere kvalitetspræstationer og dele data og resultater

Mange købere kræver, at udstyrsleverandører er TL 9000-certificerede. Dette giver sikkerhed for, at deres produkter er pålidelige. Certificering efter TL 9000 kan også let integreres med andre ledelsessystemstandarder.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et effektivt kvalitetsledelsessystem. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og er klar til at yde støtte lige fra den indledende uddannelse til gap-analyse og værktøjer til selvvurdering til certificering specifikt til TL 9000 eller integreret med andre standarder.

Mere information

  TL 9000

TL 9000

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.