Skip to content

Auditor som Coach

Som auditor kan du ved hjælp af coachingværktøjer skabe ekstraordinære resultater for din virksomhed. Auditorrollen er under forandring. Fra udelukkende at være en kontrollant, der laver overensstemmelsesvurdering, ses auditor i dag mere som en sparringspartner eller coach, der stiller de spørgsmål til virksomheden, der kan igangsætte en udvikling og understøtte en forandringsproces.

Kursets indhold

Auditprocessen

 • Hvorfor er coaching og feedback vigtigt ved audit?
 • Skal auditorrollen ændres?

Hvad er coaching?

 • Definition af coaching
 • Coaching som kommunikationsform
 • Coachings anvendelsesområder
 • Coaching relateret til auditrollen

Resultater gennem præstation, læring og udvikling (PLU)

 • Den nye auditrolle
 • Præstationsrummet
 • Læringsrummet
 • Udviklingsrummet
 • Præstations-, lærings- og udviklingsorienteret audit
 • Coaching som værktøj i PLU-processen
 • Workshop: Forudsætninger for PLU

Workshop: Coaching

 • Træning af individuel coaching
 • Supervision af coachprocessen
 • Prioritering af coaching i auditrollen
 • Træning af coachrollen i fremtidens audit
 • Audit: Coachings fordele og faldgruber

Individuel coaching contra team-/organisationscoaching

 • Definition af teamcoaching
 • Teamcoaching i praksis
 • Hvordan skaber coachen det gode hold?
 • Coaching vedr. teamets rammer, roller og relationer
 • Teamspirit – motivation og engagement
 • Coaching hen imod teamets ”gode afleveringer”
 • Coaching af samspillet i teamet

Feedback

 • Hvorfor er feedback vigtigt?
 • Introduktion til forskellige feedbackmodeller
 • Positiv og anerkendende feedback
 • Workshop – Feedbackmodellen i praksis.

Målgruppe

Du har ansvar for og/eller skal gennemføre audit af din virksomheds ledelsessystemer og ønsker at benytte coaching som en aktiv del af din auditperformance. Kurset er relevant for virksomheder med alle typer ledelsessystemer (kvalitet, miljø, arbejdsmiljø etc.).

Udbytte

Som deltager på Auditor som coach får du:

 • forståelse for, hvad det vil sige at coache, og hvordan du gør det i forbindelse med audit
 • træning i spørge- og samtaleteknik
 • træning i at give og modtage feedback
 • en metode til at styrke dine kollegaers handlekraft og kompetencer
 • træning i individuel coaching kontra team-/organisationscoaching
 • teknikker, så du kan bruge coaching som professionelt redskab i organisationen
 • teknikker til at inspirere din virksomhed til en mere proaktiv og dynamisk virksomhedskultur
 • inspiration til at virke som katalysator, som kan fremme forandringsprocesser i organisationen.

Kursets indhold

Auditprocessen

 • Hvorfor er coaching og feedback vigtigt ved audit?
 • Skal auditorrollen ændres?

Hvad er coaching?

 • Definition af coaching
 • Coaching som kommunikationsform
 • Coachings anvendelsesområder
 • Coaching relateret til auditrollen

Resultater gennem præstation, læring og udvikling (PLU)

 • Den nye auditrolle
 • Præstationsrummet
 • Læringsrummet
 • Udviklingsrummet
 • Præstations-, lærings- og udviklingsorienteret audit
 • Coaching som værktøj i PLU-processen
 • Workshop: Forudsætninger for PLU

Workshop: Coaching

 • Træning af individuel coaching
 • Supervision af coachprocessen
 • Prioritering af coaching i auditrollen
 • Træning af coachrollen i fremtidens audit
 • Audit: Coachings fordele og faldgruber

Individuel coaching contra team-/organisationscoaching

 • Definition af teamcoaching
 • Teamcoaching i praksis
 • Hvordan skaber coachen det gode hold?
 • Coaching vedr. teamets rammer, roller og relationer
 • Teamspirit – motivation og engagement
 • Coaching hen imod teamets ”gode afleveringer”
 • Coaching af samspillet i teamet

Feedback

 • Hvorfor er feedback vigtigt?
 • Introduktion til forskellige feedbackmodeller
 • Positiv og anerkendende feedback
 • Workshop – Feedbackmodellen i praksis.

Målgruppe

Du har ansvar for og/eller skal gennemføre audit af din virksomheds ledelsessystemer og ønsker at benytte coaching som en aktiv del af din auditperformance. Kurset er relevant for virksomheder med alle typer ledelsessystemer (kvalitet, miljø, arbejdsmiljø etc.).

Udbytte

Som deltager på Auditor som coach får du:

 • forståelse for, hvad det vil sige at coache, og hvordan du gør det i forbindelse med audit
 • træning i spørge- og samtaleteknik
 • træning i at give og modtage feedback
 • en metode til at styrke dine kollegaers handlekraft og kompetencer
 • træning i individuel coaching kontra team-/organisationscoaching
 • teknikker, så du kan bruge coaching som professionelt redskab i organisationen
 • teknikker til at inspirere din virksomhed til en mere proaktiv og dynamisk virksomhedskultur
 • inspiration til at virke som katalysator, som kan fremme forandringsprocesser i organisationen.