Skip to content

CQI and IRCA QMS Lead Auditorkursus baseret på ISO 9001:2015 (Dansk)

5 dages intensivt kursus der giver dig den fornødne viden og færdigheder, så du efter endt træning kan organisere og lede audits af kvalitetsledelsessystemer baseret på ISO 9001:2015. CQI and IRCA Nr.: 17898

Om CQI and IRCA Lead Auditorkursus

Vores erfarne undervisere guider dig igennem hele auditprocessen fra udarbejdelse af auditprogram til afrapportering af auditresultater. Undervisningen tilrettelægges som en kombination af teoretiske indlæg, rollespil, gruppearbejde og diskussion. Kurset afsluttes med en kompetencegivende eksamen.

CQI and IRCA id-nr 17898

Beskrivelse:

Kurset er opbygget så deltagerne får den fornødne viden og færdigheder til at gennemføre første-, anden- og tredjepartsaudit af ledelsessystemer baseret på kravene i ISO 9001:2015. Kurset tager udgangspunkt i retningslinjerne i ISO 19011 for så vidt angår første- og andenparts audit og kravene i ISO 17021 for så vidt angår tredjepartsaudit.

Kurset er registreret og certificeret af CQI and IRCA og opfylder kravene til den formelle træning af personer, der ønsker registrering under CQI and IRCA eller anden tilsvarende auditor certificeringsordning.

Vi gør opmærksom på, at deltagelse i kurset og bestået eksamen ikke automatisk giver adgang til, at man bliver certificeret/registreret auditor. For information om kravene til certificering/registrering af CQI og IRCA-auditorer, bedes du henvende dig direkte til CQI og IRCA.

Detaljer om kurset:

 • Deltagernes præstation evalueres løbende på kurset og ved kursets slutning ved hjælp af en eksamen uden hjælpemidler
 • Et ‘Certificate of Achievement’ udstedes til de deltagere, der består både den løbende evaluering og den skriftlige eksamen
 • Et CQI and IRCA ‘Certificate of Achievement’ giver adgang til, at du kan registreres som Lead Auditor ved CQI and IRCA. Se her www.quality.org

Kursets formål:

Kurset dækker:

 • Ledelsessystemer – Hvad og Hvorfor, herunder High Level Structure
 • Hvad er audit og hvorfor er det nødvendigt?
 • Risikobaseret tænkning
 • ISO 9001:2015 formål og krav fra et auditperspektiv
 • Planlægning og gennemførelse af audit
 • Auditkommunikation
 • Værdiskabende rapportering og opfølgning på audit

Deltagerprofil:

Kurset er målrettet alle, der skal gennemføre audit af kvalitetsledelsessystemer baseret på ISO 9001:2015 standarden.

Forudsætning:

Med henblik på at bestå kurset forventes det, at du har følgende viden om principper for ledelsessystemer: 

 • Forbedringshjulet: Plan, Do, Check, Act
 • Sammenhængen mellem kvalitetsledelse og kundetilfredshed
 • Kravene i High Level Structure
 • Viden om kravene i ISO 9001:2015.

Denne viden kan fx opnås ved deltagelse i vores kursus Grundlæggende kvalitetsledelse efter ISO 9001:2015.

Kurset afholdes på dansk med dansk materiale. En lille del af materialet vil dog være på engelsk.

 

Kursusdatoer:

Se kursusdatoer i tabellen herunder.

 

Kick-off (online kursus):

Som deltager på kurset, har du mulighed for at deltage i et gratis kick-off forud for kurset, hvor vi stiller skarpt på CQI og IRCA lead auditorkursets formål og krav, og hvor du får gode råd til at øge værdien af dit kursus hos os. Se mere og tilmeld dig her.

Om CQI and IRCA Lead Auditorkursus

Vores erfarne undervisere guider dig igennem hele auditprocessen fra udarbejdelse af auditprogram til afrapportering af auditresultater. Undervisningen tilrettelægges som en kombination af teoretiske indlæg, rollespil, gruppearbejde og diskussion. Kurset afsluttes med en kompetencegivende eksamen.

CQI and IRCA id-nr 17898

Beskrivelse:

Kurset er opbygget så deltagerne får den fornødne viden og færdigheder til at gennemføre første-, anden- og tredjepartsaudit af ledelsessystemer baseret på kravene i ISO 9001:2015. Kurset tager udgangspunkt i retningslinjerne i ISO 19011 for så vidt angår første- og andenparts audit og kravene i ISO 17021 for så vidt angår tredjepartsaudit.

Kurset er registreret og certificeret af CQI and IRCA og opfylder kravene til den formelle træning af personer, der ønsker registrering under CQI and IRCA eller anden tilsvarende auditor certificeringsordning.

Vi gør opmærksom på, at deltagelse i kurset og bestået eksamen ikke automatisk giver adgang til, at man bliver certificeret/registreret auditor. For information om kravene til certificering/registrering af CQI og IRCA-auditorer, bedes du henvende dig direkte til CQI og IRCA.

Detaljer om kurset:

 • Deltagernes præstation evalueres løbende på kurset og ved kursets slutning ved hjælp af en eksamen uden hjælpemidler
 • Et ‘Certificate of Achievement’ udstedes til de deltagere, der består både den løbende evaluering og den skriftlige eksamen
 • Et CQI and IRCA ‘Certificate of Achievement’ giver adgang til, at du kan registreres som Lead Auditor ved CQI and IRCA. Se her www.quality.org

Kursets formål:

Kurset dækker:

 • Ledelsessystemer – Hvad og Hvorfor, herunder High Level Structure
 • Hvad er audit og hvorfor er det nødvendigt?
 • Risikobaseret tænkning
 • ISO 9001:2015 formål og krav fra et auditperspektiv
 • Planlægning og gennemførelse af audit
 • Auditkommunikation
 • Værdiskabende rapportering og opfølgning på audit

Deltagerprofil:

Kurset er målrettet alle, der skal gennemføre audit af kvalitetsledelsessystemer baseret på ISO 9001:2015 standarden.

Forudsætning:

Med henblik på at bestå kurset forventes det, at du har følgende viden om principper for ledelsessystemer: 

 • Forbedringshjulet: Plan, Do, Check, Act
 • Sammenhængen mellem kvalitetsledelse og kundetilfredshed
 • Kravene i High Level Structure
 • Viden om kravene i ISO 9001:2015.

Denne viden kan fx opnås ved deltagelse i vores kursus Grundlæggende kvalitetsledelse efter ISO 9001:2015.

Kurset afholdes på dansk med dansk materiale. En lille del af materialet vil dog være på engelsk.

 

Kursusdatoer:

Se kursusdatoer i tabellen herunder.

 

Kick-off (online kursus):

Som deltager på kurset, har du mulighed for at deltage i et gratis kick-off forud for kurset, hvor vi stiller skarpt på CQI og IRCA lead auditorkursets formål og krav, og hvor du får gode råd til at øge værdien af dit kursus hos os. Se mere og tilmeld dig her.

Mere information om kvalitetsledelse

  ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001:2015 standard

  De nye ISO 2015 standarder

De nye ISO 2015 standarder

Lad os hjælpe dig med, at konvertere til de nye standarder

  ISO 9001:2015 Guide

ISO 9001:2015 Guide

  Kurser | Kvalitetsledelse

Kurser | Kvalitetsledelse

Se alle vores kurser inden for kvalitetsledelse

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os