Skip to content

IATF 16949 Auditorkursus

Skal du auditere i henhold til IATF 16949, står du over for en ekstra udfordring! Målet med dette kursus er, at du bliver klædt grundigt på til at gennemføre audit i bilindustrien, og at du ved bestået eksamen kan godkendes som intern revisor i henhold til specifikke krav, der stilles i bilindustrien.

Om IATF 16949 Auditorkursus

Kursusindhold:

 • PDCA kobling til ISO og IATF 16949
 • ISO 9001 kobling til IATF 16949
 • Proces-, system- og produktaudits
 • Auditteknik: planlægning, forberedelse, interviewteknik
 • Afvigelsesformulering og rapportering
 • Forebyggelse og afhjælpende foranstaltninger
 • Kundespecifikke krav
 • Repetition af kravene i IATF 16949
 • Repetition af core tools
 • Praktiske auditopgaver inkl. med cases.
 • Gennemgang og evaluering af de udførte auditopgaver 

Udbytte:

Efter endt kursus er deltagerne kvalificeret til at planlægge, gennemføre og afrapportere intern audit efter IATF 16949.
Kurset afsluttes med en eksamen, der ved beståelse giver den nødvendige kvalifikation for at opfylde specifikke krav i bilindustrien.

Underviser:

Jacob Helms Havgaard. Jacob har lang industriel erfaring med kvalitetsstyring i Automotive og Wind Power industrien.

Om IATF 16949 Auditorkursus

Kursusindhold:

 • PDCA kobling til ISO og IATF 16949
 • ISO 9001 kobling til IATF 16949
 • Proces-, system- og produktaudits
 • Auditteknik: planlægning, forberedelse, interviewteknik
 • Afvigelsesformulering og rapportering
 • Forebyggelse og afhjælpende foranstaltninger
 • Kundespecifikke krav
 • Repetition af kravene i IATF 16949
 • Repetition af core tools
 • Praktiske auditopgaver inkl. med cases.
 • Gennemgang og evaluering af de udførte auditopgaver 

Udbytte:

Efter endt kursus er deltagerne kvalificeret til at planlægge, gennemføre og afrapportere intern audit efter IATF 16949.
Kurset afsluttes med en eksamen, der ved beståelse giver den nødvendige kvalifikation for at opfylde specifikke krav i bilindustrien.

Underviser:

Jacob Helms Havgaard. Jacob har lang industriel erfaring med kvalitetsstyring i Automotive og Wind Power industrien.

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os