Skip to content

ISO/IEC 27001 Lead Auditor – Certificeret af PECB

Få bevis på dine kompetencer som ISO/IEC Lead Auditor med den internationale certificering fra PECB. Vores erfarne underviser, som er ekspert i informationssikkerhed og har deltaget i udvikling af ISO/IEC 27001 standarden tager dig igennem hele auditprocessen, så du efter kurset er i stand til selvstændigt at planlægge, gennemføre, rapportere og følge op på intern og ekstern audit af ledelsessystemet for informationssikkerhed. Kurset er baseret på ISO/IEC 27001 og auditeringsstandarderne ISO 19011 og ISO/IEC 17021.

Hvorfor skal du deltage?

På kurset ISO/IEC 27001 Lead Auditor får du viden og færdigheder til at planlægge og udføre interne og eksterne audits i overensstemmelse med ISO 19011 og ISO/IEC 17021-1.

Kurset er tilrettelagt som en kombination af teori, øvelser og cases, der sikrer dig en afvekslende og praksisnær læring. Du vil efter kurset være i stand til at mestre hele auditprocessen, herunder auditteknikker, styring af auditprogrammet, ledelse af auditteams, auditkommunikation, spørgeteknik og konfliktløsning.

Når du har gennemført kurset, kan du gå til eksamen og ansøge om "PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor Certificate". Med et Lead Auditor Certificate fra PECB kan du demonstrere, at du har evner og kompetencer til at auditere organisationer baseret på best-practice auditteknikker.

Målgruppe

 • Auditorer, der ønsker at udføre og lede ISMS-certificeringsaudits (Information Security Management System)
 • Ledere med ansvar for ISMS og/eller intern/ekstern audit
 • Medarbejdere der er ansvarlige for at opretholde overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 27001 ledelsessystemet for informationssikkerhed
 • Medarbejdere i virksomheder, der ønsker at forberede sig på en audit af et ledelsessystem for informationssikkerhed
 • Rådgivere og konsulenter med interesse i informationssikkerhed

Læringsmål

Ved afslutningen af dette kursus vil deltagerne være i stand til at:

 1. Forklare de grundlæggende begreber og principper i et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) baseret på ISO/IEC 27001.
 2. Fortolke ISO/IEC 27001-kravene til et ISMS fra en auditors perspektiv
 3. Evaluere ledelsessystemets overensstemmelse med ISO/IEC 27001-kravene i overensstemmelse med de grundlæggende auditkoncepter og -principper.
 4. Planlægge, gennemføre og afslutte en audit af ledelsessystemet baseret på ISO/IEC 27001 og i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17021-1, retningslinjerne i ISO 19011 og anden best practice inden for auditering.
 5. Administrere et ISO/IEC 27001-auditprogram

Undervisning

Kurset er tilrettelagt som en kombination af teoretiske indlæg, øvelser, cases og diskussion. Underviserens lange erfaring med informationssikkerhed sikrer dig et praksisnært og levende kursus, hvor teori og eksempler fra det virkelige liv danner basis for din læring. Øvelserne er designet så de forbereder dig godt til den forestående eksamen.

Forudsætninger

Vi anbefaler, at du har en grundlæggende forståelse af ISO/IEC 27001.

Eksamen & Certificering

Efter kurset er der mulighed for at tage en online eksamen og blive certificeret. For information om eksamen og certificering, se PECB’s hjemmeside her:

https://pecb.com/en/examination-rules-and-policies

https://pecb.com/en/certification-rules-and-policies

Hvis du skulle være så uheldig ikke at bestå, kan du inden for 12 måneder tage en reeksamen. 1 reeksamen er inkluderet i kursusprisen.

Underviseren

På kurset underviser Anders Linde, ISO/IEC 27001 Master for Informationssikkerhed.
Anders er Lead Auditor, Lead Implementer og besidder som eneste underviser i det danske marked PECB's ISO/IEC 27001 Master-certificering. Sideløbende med 15 års rådgivning og undervisning i cyber- og informationssikkerhed sidder Anders med i ISO's internationale ekspertpanel, hvor de nye versioner af 27000-seriens sikkerhedsstandarder udvikles. Anders brænder for at levere en klar, inddragende og veloplagt formidling af informationssikkerhed med det formål at hjælpe organisationer til at maksimere forretningsværdien af deres sikkerhedsindsats.

Dine fordele

 • 4 dages undervisning inkl. fuld forplejning i løbet af kursusdagene
 • Omfattende kursusmateriale inkl. praktiske eksempler
 • ISO/IEC 27001 standarden og ISO/IEC 27002 standarden kan downloades via vores Learning Management System
 • Kurset afholdes på dansk med engelsk materiale
 • Online eksamen, som tages efter kursets afslutning og certifikat udstedt af PECB er inkluderet i prisen. Kurset svarer til 31 CPD-point (Continued Professional Development)
 • Gratis adgang til 1 reeksamen, hvis du ikke består eksamen i første omgang
 • Gratis adgang til DNV’s ISO/IEC 27001 self-assessment tool, hvor du kan benchmarke dit ledelsessystem og identificere forbedringsområder

Hvorfor skal du deltage?

På kurset ISO/IEC 27001 Lead Auditor får du viden og færdigheder til at planlægge og udføre interne og eksterne audits i overensstemmelse med ISO 19011 og ISO/IEC 17021-1.

Kurset er tilrettelagt som en kombination af teori, øvelser og cases, der sikrer dig en afvekslende og praksisnær læring. Du vil efter kurset være i stand til at mestre hele auditprocessen, herunder auditteknikker, styring af auditprogrammet, ledelse af auditteams, auditkommunikation, spørgeteknik og konfliktløsning.

Når du har gennemført kurset, kan du gå til eksamen og ansøge om "PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor Certificate". Med et Lead Auditor Certificate fra PECB kan du demonstrere, at du har evner og kompetencer til at auditere organisationer baseret på best-practice auditteknikker.

Målgruppe

 • Auditorer, der ønsker at udføre og lede ISMS-certificeringsaudits (Information Security Management System)
 • Ledere med ansvar for ISMS og/eller intern/ekstern audit
 • Medarbejdere der er ansvarlige for at opretholde overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 27001 ledelsessystemet for informationssikkerhed
 • Medarbejdere i virksomheder, der ønsker at forberede sig på en audit af et ledelsessystem for informationssikkerhed
 • Rådgivere og konsulenter med interesse i informationssikkerhed

Læringsmål

Ved afslutningen af dette kursus vil deltagerne være i stand til at:

 1. Forklare de grundlæggende begreber og principper i et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS) baseret på ISO/IEC 27001.
 2. Fortolke ISO/IEC 27001-kravene til et ISMS fra en auditors perspektiv
 3. Evaluere ledelsessystemets overensstemmelse med ISO/IEC 27001-kravene i overensstemmelse med de grundlæggende auditkoncepter og -principper.
 4. Planlægge, gennemføre og afslutte en audit af ledelsessystemet baseret på ISO/IEC 27001 og i overensstemmelse med kravene i ISO/IEC 17021-1, retningslinjerne i ISO 19011 og anden best practice inden for auditering.
 5. Administrere et ISO/IEC 27001-auditprogram

Undervisning

Kurset er tilrettelagt som en kombination af teoretiske indlæg, øvelser, cases og diskussion. Underviserens lange erfaring med informationssikkerhed sikrer dig et praksisnært og levende kursus, hvor teori og eksempler fra det virkelige liv danner basis for din læring. Øvelserne er designet så de forbereder dig godt til den forestående eksamen.

Forudsætninger

Vi anbefaler, at du har en grundlæggende forståelse af ISO/IEC 27001.

Eksamen & Certificering

Efter kurset er der mulighed for at tage en online eksamen og blive certificeret. For information om eksamen og certificering, se PECB’s hjemmeside her:

https://pecb.com/en/examination-rules-and-policies

https://pecb.com/en/certification-rules-and-policies

Hvis du skulle være så uheldig ikke at bestå, kan du inden for 12 måneder tage en reeksamen. 1 reeksamen er inkluderet i kursusprisen.

Underviseren

På kurset underviser Anders Linde, ISO/IEC 27001 Master for Informationssikkerhed.
Anders er Lead Auditor, Lead Implementer og besidder som eneste underviser i det danske marked PECB's ISO/IEC 27001 Master-certificering. Sideløbende med 15 års rådgivning og undervisning i cyber- og informationssikkerhed sidder Anders med i ISO's internationale ekspertpanel, hvor de nye versioner af 27000-seriens sikkerhedsstandarder udvikles. Anders brænder for at levere en klar, inddragende og veloplagt formidling af informationssikkerhed med det formål at hjælpe organisationer til at maksimere forretningsværdien af deres sikkerhedsindsats.

Dine fordele

 • 4 dages undervisning inkl. fuld forplejning i løbet af kursusdagene
 • Omfattende kursusmateriale inkl. praktiske eksempler
 • ISO/IEC 27001 standarden og ISO/IEC 27002 standarden kan downloades via vores Learning Management System
 • Kurset afholdes på dansk med engelsk materiale
 • Online eksamen, som tages efter kursets afslutning og certifikat udstedt af PECB er inkluderet i prisen. Kurset svarer til 31 CPD-point (Continued Professional Development)
 • Gratis adgang til 1 reeksamen, hvis du ikke består eksamen i første omgang
 • Gratis adgang til DNV’s ISO/IEC 27001 self-assessment tool, hvor du kan benchmarke dit ledelsessystem og identificere forbedringsområder

Mere information

  ISO 27001

ISO 27001

ISO 27001:2013 standard

  Ti trin til informationssikkerhed

Ti trin til informationssikkerhed

  GDPR - EU Persondataforordning

GDPR - EU Persondataforordning

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os