Skip to content

Kvalitetskultur

Et effektivt ledelsessystem er kernen i en effektiv virksomhed og driver virksomheden frem mod sine strategiske mål. Det effektive ledelsessystem bør derfor forholde sig til sine interessenters behov og forventninger, risici og muligheder, lovkrav og ikke mindst organisationens værdier og kultur. For uden en forankret kvalitetskultur, vil de fleste virksomheder opleve, at forbedringer udebliver, forandringer sættes på hold og at ledelsessystemet og forretningen sander til. På dette kursus bliver du introduceret til, hvordan du med udgangspunkt i Vejledningen DS/ISO 10010 kan bidrage til at få skabt en organisatorisk kvalitetskultur, der skaber grobund for forandringer og vedvarende succes i din virksomhed.

Om Kvalitetskultur 

På dette kursus får du inspiration til, hvordan du kan bidrage til skabelsen af en organisatorisk kvalitetskultur og hvad der skal til for at I som virksomhed lykkes med at ”walk the talk” i forhold til måden, I ønsker at gøre tingene på i forbindelse med ledelsessystemets opbygning, drift og løbende forbedringer.

Vi ser på de forhold der bør adresseres, hvis man vil skabe en kvalitetskultur og ledelsessystem, der understøtter forretningen og er forankret i organisationen, og med udgangspunkt i vejledningen ISO 10010 bliver du introduceret til, hvordan man som organisation kan forstå, definere, analysere, evaluere, implementere og arbejde med en kvalitetskultur som er i tråd med organisationens øvrige kontekst. 

Indhold:

På kurset får du en teoretisk og praktisk forståelse af:

 • Hvad er kultur?
 • Effekten af et ledelsessystem
 • Introduktion til ledelsessystemet og de 7 kvalitetsprincipper
 • Hvordan arbejder man med at skabe en kvalitetskultur:
  - Implementering af ledelsessystemet som forandringsprojekt
  - Få ledelsen med ombord
  - Sproget som succeskriterium 
 • ISO 10010 som implementeringsværktøj
  - Formål med ISO 10010
  - Modenhedsevaluering af organisationens kvalitetskultur
  - Ønsket og uønsket kvalitetskultur
  - Ledelsens engagement
 • Kommunikation, transparens, motivation og anerkendelse som katalysatorer for den ønskede adfærd.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med ledelsessystemer i bred forstand, som er interesseret i at skabe løbende og vedvarende forbedringer i ledelsessystemet og forretningen. Kurset er både relevant for ledere og medarbejdere i virksomheder, der står overfor en implementering af et nyt ledelsessystem og for medarbejdere, der driver og sikrer den løbende forbedring af et eksisterende ledelsessystem.

Kurset er relevant for alle typer af virksomheder.

Udbytte:

Efter kurset er du i stand til at:

 • Redegøre for principper for en god kvalitetskultur
 • Redegøre for, hvordan man som kvalitetsleder skaber effekt med sit ledelsessystem
 • Designe og implementere processer, der understøtter en kvalitetskultur
 • Bidrage til at få skabt en kvalitetskultur i din organisation

Om Kvalitetskultur 

På dette kursus får du inspiration til, hvordan du kan bidrage til skabelsen af en organisatorisk kvalitetskultur og hvad der skal til for at I som virksomhed lykkes med at ”walk the talk” i forhold til måden, I ønsker at gøre tingene på i forbindelse med ledelsessystemets opbygning, drift og løbende forbedringer.

Vi ser på de forhold der bør adresseres, hvis man vil skabe en kvalitetskultur og ledelsessystem, der understøtter forretningen og er forankret i organisationen, og med udgangspunkt i vejledningen ISO 10010 bliver du introduceret til, hvordan man som organisation kan forstå, definere, analysere, evaluere, implementere og arbejde med en kvalitetskultur som er i tråd med organisationens øvrige kontekst. 

Indhold:

På kurset får du en teoretisk og praktisk forståelse af:

 • Hvad er kultur?
 • Effekten af et ledelsessystem
 • Introduktion til ledelsessystemet og de 7 kvalitetsprincipper
 • Hvordan arbejder man med at skabe en kvalitetskultur:
  - Implementering af ledelsessystemet som forandringsprojekt
  - Få ledelsen med ombord
  - Sproget som succeskriterium 
 • ISO 10010 som implementeringsværktøj
  - Formål med ISO 10010
  - Modenhedsevaluering af organisationens kvalitetskultur
  - Ønsket og uønsket kvalitetskultur
  - Ledelsens engagement
 • Kommunikation, transparens, motivation og anerkendelse som katalysatorer for den ønskede adfærd.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til alle, der arbejder med ledelsessystemer i bred forstand, som er interesseret i at skabe løbende og vedvarende forbedringer i ledelsessystemet og forretningen. Kurset er både relevant for ledere og medarbejdere i virksomheder, der står overfor en implementering af et nyt ledelsessystem og for medarbejdere, der driver og sikrer den løbende forbedring af et eksisterende ledelsessystem.

Kurset er relevant for alle typer af virksomheder.

Udbytte:

Efter kurset er du i stand til at:

 • Redegøre for principper for en god kvalitetskultur
 • Redegøre for, hvordan man som kvalitetsleder skaber effekt med sit ledelsessystem
 • Designe og implementere processer, der understøtter en kvalitetskultur
 • Bidrage til at få skabt en kvalitetskultur i din organisation

Mere information om kvalitetsledelse

  ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001:2015 standard

  De nye ISO 2015 standarder

De nye ISO 2015 standarder

Lad os hjælpe dig med, at konvertere til de nye standarder

  ISO 9001:2015 Guide

ISO 9001:2015 Guide

  Kurser | Kvalitetsledelse

Kurser | Kvalitetsledelse

Se alle vores kurser inden for kvalitetsledelse