DNV Danmark

Netværksmøder for kvalitetschefer i fødevarebranchen

DNV GL Careers

Hos DNV tilbyder vi netværksmøder for kvalitetschefer i fødevarebranchen. Her kan du netværke med kollegaer fra industrien og skabe nye forbindelser, som du kan trække på i det daglige. Vi sørger for inspiration, ny faglig viden og sparring samt gode ideer til, hvordan din virksomhed kan højne jeres kompetencer.

Netværkene bliver faciliteret af vores kompetente auditorer, som alle besidder solid erfaring med kvalitetssikring. Møderne bliver enten holdt på en af DNV’s kontorer (Aalborg, Aarhus, Fredericia eller Esbjerg) eller hos en af medlemsvirksomhederne, så du også får inspiration med hjem på det produktionsmæssige plan.

Et medlemskab af vores netværksmøde omfatter tre møder om året.

Medlemsvilkår:

• Kontingent for medlemskab af DNV Netværksgrupper opkræves for et år ad gangen og betales forud.

• Medlemskabet kan til enhver tid opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt til trainingbadk@dnv.com

• Evt. overskydende kontingent refunderes ikke, men medlemskabet kan altid overdrages til en kollega, så kontingentperioden udnyttes.

• Medlemskab af DNV’s Netværksgrupper er et personligt medlemskab, der er firmabetalt. Hvis et medlem skifter job, kan den ”gamle” virksomhed gøre brug af det resterende kontingent til ny medarbejder.

Sådan foregår det

Her det typiske forløb på møderne:

 1. Kort information om, hvad der rør sig inden for de forskellige standarder
 2. Bordet rundt 
 3. 1 – 2 relevante temaer pr. møde, som vi går i dybden med 
 4. Gruppearbejde – her får du indblik i de andres tilgang til temaet og kan få input til løsning af egne udfordringer
 5. Eventuel gennemgang af relevante dele af produktionen hos værtsvirksomheden - eller møde med relevante DNV kollegaer fra fx planlægningen, hvis mødet foregår på et DNV kontor

Hvornår foregår det

 • 25. januar 2022 (DNV Fredericia eller hos deltager)       
  Emnet er: Whistle Blower ordning krav og praktiske løsninger. Elektroniske kvalitetshåndbøger og Digitalisering praktiske løsninger. og muligheder for kvalitetsmedarbejdere. Lasse Ahm deltager.

 • 12. april 2022 (DNV Fredericia eller hos deltager)      
  Emnet er: Bæredygtighed i fødevareindustrien. Krav til kvalitetsafdelingen? 

 • 20. september 2022 (DNV Fredericia eller hos deltager)      
  Emnet er: Topledelsens involvering - hvordan?

Det siger vores medlemmer: 

Berit Munk, Kvalitetschef i Kohberg

Hvorfor er du med i fødevarenetværket?
”Som certificeret virksomhed – er det berigende at kunne dele erfaringer og få inspiration fra andres erfaringer – derfor er jeg med i fødevarenetværket.”

Hvad får du ud af din deltagelse? – eller hvad er det vigtigste du opnår igennem din deltagelse?
”Kontakter på kryds og tværs – giver større adgang til sparring og inspiration”.

Kontakt os for yderligere information

Birgit Lund Nielsen Training Manager DNV GL
Birgit Lund Nielsen

Training Manager, +4539457093

Send email

Tilmelding til netværksmøder

TILMELDING

Hvornår:

Add to calendar 2022/01/25 09:00 2022/01/25 18:00 Netværksmøder for kvalitetschefer i fødevarebranchen Hos DNV tilbyder vi netværksmøder for kvalitetschefer i fødevarebranchen. Her kan du netværke med kollegaer fra industrien og skabe nye forbindelser, som du kan trække på i det daglige. Vi sørger for inspiration, ny faglig viden og sparring samt gode ideer til, hvordan din virksomhed kan højne jeres kompetencer.
https://www.dnv.dk/training/netvaerksmoder-for-kvalitetschefer-i-fodevarebranchen-75126
This only adds the event to your calendar, please remember to register for this event.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Available dates and venues

Varighed:

Netværksmøderne afholdes 3 gange årligt

Pris:

DKK. 4.500,- (ekskl. moms) årligt

Netværkene bliver faciliteret af vores kompetente auditorer, som alle besidder solid erfaring med kvalitetssikring. Møderne bliver enten holdt på en af DNV’s kontorer (Aalborg, Aarhus, Fredericia eller Esbjerg) eller hos en af medlemsvirksomhederne, så du også får inspiration med hjem på det produktionsmæssige plan.

Et medlemskab af vores netværksmøde omfatter tre møder om året.

Medlemsvilkår:

• Kontingent for medlemskab af DNV Netværksgrupper opkræves for et år ad gangen og betales forud.

• Medlemskabet kan til enhver tid opsiges. Opsigelse skal ske skriftligt til trainingbadk@dnv.com

• Evt. overskydende kontingent refunderes ikke, men medlemskabet kan altid overdrages til en kollega, så kontingentperioden udnyttes.

• Medlemskab af DNV’s Netværksgrupper er et personligt medlemskab, der er firmabetalt. Hvis et medlem skifter job, kan den ”gamle” virksomhed gøre brug af det resterende kontingent til ny medarbejder.

Sådan foregår det

Her det typiske forløb på møderne:

 1. Kort information om, hvad der rør sig inden for de forskellige standarder
 2. Bordet rundt 
 3. 1 – 2 relevante temaer pr. møde, som vi går i dybden med 
 4. Gruppearbejde – her får du indblik i de andres tilgang til temaet og kan få input til løsning af egne udfordringer
 5. Eventuel gennemgang af relevante dele af produktionen hos værtsvirksomheden - eller møde med relevante DNV kollegaer fra fx planlægningen, hvis mødet foregår på et DNV kontor

Hvornår foregår det

 • 25. januar 2022 (DNV Fredericia eller hos deltager)       
  Emnet er: Whistle Blower ordning krav og praktiske løsninger. Elektroniske kvalitetshåndbøger og Digitalisering praktiske løsninger. og muligheder for kvalitetsmedarbejdere. Lasse Ahm deltager.

 • 12. april 2022 (DNV Fredericia eller hos deltager)      
  Emnet er: Bæredygtighed i fødevareindustrien. Krav til kvalitetsafdelingen? 

 • 20. september 2022 (DNV Fredericia eller hos deltager)      
  Emnet er: Topledelsens involvering - hvordan?

Det siger vores medlemmer: 

Berit Munk, Kvalitetschef i Kohberg

Hvorfor er du med i fødevarenetværket?
”Som certificeret virksomhed – er det berigende at kunne dele erfaringer og få inspiration fra andres erfaringer – derfor er jeg med i fødevarenetværket.”

Hvad får du ud af din deltagelse? – eller hvad er det vigtigste du opnår igennem din deltagelse?
”Kontakter på kryds og tværs – giver større adgang til sparring og inspiration”.

Datoer & Lokation

Datoer Lokation Emne
Datoer
25. januar 2022                                   
Lokation
DNV Fredericia eller hos deltager
Emne
Emnet er: Whistle Blower ordning krav og praktiske løsninger. Elektroniske kvalitetshåndbøger og Digitalisering praktiske løsninger. og muligheder for kvalitetsmedarbejdere. Lasse Ahm deltager.
Datoer
12. april 2022                                
Lokation
DNV Fredericia eller hos deltager          
Emne
Emnet er: Bæredygtighed i fødevareindustrien. Krav til kvalitetsafdelingen?
Datoer
20. september 2022                                  
Lokation
DNV Fredericia eller hos deltager     
Emne
Emnet er: Topledelsens involvering - hvordan?

5 takeaways

Få 5 takeaways fra vores netværksgruppe for kvalitetschefer i fødevarebranchen

5 takeaways

Få 5 takeaways fra vores netværksgruppe for kvalitetschefer i fødevarebranchen