Skip to content

Risikobaseret intern audit af ledelsessystemer

ISO ledelsessystemstandarderne stiller krav om, at virksomhedens ledelsessystem tager udgangspunkt i risici og muligheder. I en auditsammenhæng betyder det, at du som auditor må planlægge og gennemføre den interne audit med henblik på at adressere risici og muligheder. Kurset er målrettet medarbejdere i virksomheder, der er certificeret eller arbejder efter en eller flere af ledelsessystemstandarderne ISO 9001, 14001, 45001 etc.

Om Risikobaseret intern audit af ledelsessystemer

Formål:

Formålet med kurset er at klæde dig på til at planlægge og gennemføre risikobaserede interne audits af din virksomheds ledelsessystem. Der vil på kurset være fokus på at styrke dine kompetencer i at planlægge og levere audits med udgangspunkt i din evne til at afdække ”huller” i ledelsessystemet, så det sikres, at den interne audit er med til at levere løbende forbedringer og forandringer i virksomheden med udgangspunkt i virksomhedens risikobillede.

Indhold:

På kurset får du viden om og træning i:
 • High Level Structure og risikobaseret audit
 • Risikobaseret tilgang til audit – hvorfor og hvordan
 • Auditprocessen
  - Risikobaseret planlægning
       - Kobling mellem intern audit plan og virksomhedens risici
       - Mapping af virksomhedens risici og prioritering
       - Involvering af ledelse i auditplanen
   - Procesorientering
   - Auditkriterier og planlægning
   - Metode: luge, kultivere, grave
   - Spørgehensigter
   - Håndtering af modstand
 • Rapportering
   - Formulering af meningsfulde og brugbare risikobaserede afvigelser
   - Præsentation af resultater

Målgruppe:

Kurset er relevant for alle, der skal lede og/eller deltage i interne audits af ledelsessystemet efter en eller flere af ledelsessystemstandarderne ISO 9001, 14001, 45001 etc.

Kurset henvender sig til medarbejdere i både certificerede virksomheder og virksomheder, der blot arbejder efter ledelsesstandarderne uden at være certificeret.

Udbytte:

På kurset får du mulighed for at skærpe dine auditorkompetencer både hvad angår det procesmæssige og de menneskelige aspekter i rollen som auditor. Målet er, at du efter kurset er klar til at gennemføre effektive, interne audits med udgangspunkt i din virksomheds risikobillede.

Det anbefales, at du forud for deltagelse i kurset har et grundlæggende kendskab til ledelsessystemstandardernes opbygning (High Level Structure) og krav.

Undervisningsform og undervisere:

Kurset er fokuseret på, at du som deltager får trænet mest muligt i det nye, du skal lære. Der vil være korte teoretiske indlæg og gruppearbejde og øvelser, og du får selvfølgelig løbende feedback fra dine medkursister og underviseren på din præstation.

Kursets teoretiske del er baseret på auditguidelinen ISO 19011 og standarderne for ledelsessystemer (9001, 14001 og 45001).

Underviserne på kurset er selv ledende auditorer med mange års erfaring med audit og ledelsessystemer.

Om Risikobaseret intern audit af ledelsessystemer

Formål:

Formålet med kurset er at klæde dig på til at planlægge og gennemføre risikobaserede interne audits af din virksomheds ledelsessystem. Der vil på kurset være fokus på at styrke dine kompetencer i at planlægge og levere audits med udgangspunkt i din evne til at afdække ”huller” i ledelsessystemet, så det sikres, at den interne audit er med til at levere løbende forbedringer og forandringer i virksomheden med udgangspunkt i virksomhedens risikobillede.

Indhold:

På kurset får du viden om og træning i:
 • High Level Structure og risikobaseret audit
 • Risikobaseret tilgang til audit – hvorfor og hvordan
 • Auditprocessen
  - Risikobaseret planlægning
       - Kobling mellem intern audit plan og virksomhedens risici
       - Mapping af virksomhedens risici og prioritering
       - Involvering af ledelse i auditplanen
   - Procesorientering
   - Auditkriterier og planlægning
   - Metode: luge, kultivere, grave
   - Spørgehensigter
   - Håndtering af modstand
 • Rapportering
   - Formulering af meningsfulde og brugbare risikobaserede afvigelser
   - Præsentation af resultater

Målgruppe:

Kurset er relevant for alle, der skal lede og/eller deltage i interne audits af ledelsessystemet efter en eller flere af ledelsessystemstandarderne ISO 9001, 14001, 45001 etc.

Kurset henvender sig til medarbejdere i både certificerede virksomheder og virksomheder, der blot arbejder efter ledelsesstandarderne uden at være certificeret.

Udbytte:

På kurset får du mulighed for at skærpe dine auditorkompetencer både hvad angår det procesmæssige og de menneskelige aspekter i rollen som auditor. Målet er, at du efter kurset er klar til at gennemføre effektive, interne audits med udgangspunkt i din virksomheds risikobillede.

Det anbefales, at du forud for deltagelse i kurset har et grundlæggende kendskab til ledelsessystemstandardernes opbygning (High Level Structure) og krav.

Undervisningsform og undervisere:

Kurset er fokuseret på, at du som deltager får trænet mest muligt i det nye, du skal lære. Der vil være korte teoretiske indlæg og gruppearbejde og øvelser, og du får selvfølgelig løbende feedback fra dine medkursister og underviseren på din præstation.

Kursets teoretiske del er baseret på auditguidelinen ISO 19011 og standarderne for ledelsessystemer (9001, 14001 og 45001).

Underviserne på kurset er selv ledende auditorer med mange års erfaring med audit og ledelsessystemer.

Mere information

  ISO 14001 - Miljøledelse

ISO 14001 - Miljøledelse

ISO 14001:2015 standard

  De nye ISO 2015 standarder

De nye ISO 2015 standarder

Lad os hjælpe dig med, at konvertere til de nye standarder

  Kurser | Miljøledelse

Kurser | Miljøledelse

Se vores mange miljøledelseskurser her

  ISO 14001:2015 Guide

ISO 14001:2015 Guide

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os