Skip to content

Strategisk arbejdsmiljøarbejde

I den nye ISO 45001 kommer virksomhedens strategi i forhold til arbejdsmiljøarbejdet i fokus – hvad vil virksomheden overordnet set have ud af sit arbejdsmiljøarbejde, og hvordan hænger det sammen med de handlinger, der iværksættes. ISO 45001 kræver, at virksomhederne rykker arbejdsmiljøarbejdet ind i ledelsescockpittet. Men udover kravene i ISO 45001 er der mange andre gode grunde til at arbejde strategisk med arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel i virksomheden. Undersøgelser viser, at de penge der investeres i et godt arbejdsmiljø og dermed større trivsel kommer flere gange igen i form af fastholdelse af medarbejdere samt større kreativitet og produktivitet. Kunsten er bl.a. at opsætte relevante KPI’er for arbejdsmiljøarbejdet og samtidig vide, hvilke udfordringer der kan være ved dette.

Om Strategisk arbejdsmiljøarbejde

Udbytte:

Efter kurset er du i stand til at:
 • Identificere hvilke parametre der med fordel kan indgå i det strategiske arbejdsmiljøarbejde i din virksomhed
 • Starte processen i din virksomhed i forhold til at få arbejdsmiljøet på den strategiske dagsorden
 • Se sammenhængen mellem et godt arbejdsmiljø, god trivsel og værdiskabelse for virksomheden
 • Sikre inddragelse af de rette interessenter i det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Indhold: 

 • Hvordan man udarbejder en strategi for arbejdsmiljøarbejdet
 • Hvordan man får knyttet arbejdsmiljøarbejdet til virksomhedens strategi 
 • Hvilke muligheder og udfordringer der kan være ved KPI-styret og strategisk arbejdsmiljøarbejde
 • Hvordan strategiske og målrettede arbejdsmiljøindsatser er nødvendige for, at arbejdsmiljøet flytter sig – og at det kan betale sig
 • Sammenhænge mellem produktivitet og godt arbejdsmiljø
 • Hvordan der kan arbejdes strategisk med det psykiske arbejdsmiljø, så der opnås højere medarbejdertrivsel 
 • Hvordan man sikrer inddragelse af medarbejderne i det strategiske arbejde med arbejdsmiljøet.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til både ledere og HS ansvarlige, der arbejder med arbejdsmiljøledelse og ønsker at få mere viden om, hvordan man kan arbejde strategisk med arbejdsmiljøet i virksomheden. Dette så man både sikrer opfyldelse af kravene i ISO 45001 samt får værktøjer til at give virksomheden værdi gennem den indsats man lægger i at forbedre arbejdsmiljøet – bla. i form af højere trivsel samt højere produktivitet.

Om Strategisk arbejdsmiljøarbejde

Udbytte:

Efter kurset er du i stand til at:
 • Identificere hvilke parametre der med fordel kan indgå i det strategiske arbejdsmiljøarbejde i din virksomhed
 • Starte processen i din virksomhed i forhold til at få arbejdsmiljøet på den strategiske dagsorden
 • Se sammenhængen mellem et godt arbejdsmiljø, god trivsel og værdiskabelse for virksomheden
 • Sikre inddragelse af de rette interessenter i det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Indhold: 

 • Hvordan man udarbejder en strategi for arbejdsmiljøarbejdet
 • Hvordan man får knyttet arbejdsmiljøarbejdet til virksomhedens strategi 
 • Hvilke muligheder og udfordringer der kan være ved KPI-styret og strategisk arbejdsmiljøarbejde
 • Hvordan strategiske og målrettede arbejdsmiljøindsatser er nødvendige for, at arbejdsmiljøet flytter sig – og at det kan betale sig
 • Sammenhænge mellem produktivitet og godt arbejdsmiljø
 • Hvordan der kan arbejdes strategisk med det psykiske arbejdsmiljø, så der opnås højere medarbejdertrivsel 
 • Hvordan man sikrer inddragelse af medarbejderne i det strategiske arbejde med arbejdsmiljøet.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til både ledere og HS ansvarlige, der arbejder med arbejdsmiljøledelse og ønsker at få mere viden om, hvordan man kan arbejde strategisk med arbejdsmiljøet i virksomheden. Dette så man både sikrer opfyldelse af kravene i ISO 45001 samt får værktøjer til at give virksomheden værdi gennem den indsats man lægger i at forbedre arbejdsmiljøet – bla. i form af højere trivsel samt højere produktivitet.

Mere information

  OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001 / ISO 45001

OHSAS 18001/ ISO 45001 standard

  Konvertering til den nye ISO 45001 standard

Konvertering til den nye ISO 45001 standard

  Kurser| Arbejdsmiljø

Kurser| Arbejdsmiljø

  ISO 45001 guide

ISO 45001 guide

Interne kurser for din virksomhed

Kontakt os