Eksamineret informationssikkerhedsleder

Få papir på din viden

Kontakt os for yderligere information

Tilmelding til Informationssikkerhedsuddannelsen

TILMELD DIG HER

Undervisningsform

Uddannelsen er tilrettelagt med praktiske eksempler og opgaver der skal løses mellem modulerne. Forløbet er tilpasset således, at du forventes at opbygge, tilrettelægge eller tilpasse din virksomheds ISMS undervejs. Der vil være tid til sparring omkring dette undervejs i forløbet.

Hvorfor eksamineret

På uddannelsens sidste dag afholdes eksamen, som gør det muligt at bedømme, om du har opnået de faglige mål for uddannelsen. Med et eksamensbevis fra et anerkendt certificeringsorgan kan du dokumentere, at du har en helhedsforståelse for informationssikkerhed og er i stand til at skabe og påvise resultater gennem et ledelsessystem for informationssikkerhed.

Kompetencekrav

Vi anbefaler, at alle deltagere på uddannelsen har en grundlæggende viden om kravene i ISO 27001 standarden. Vi gør opmærksom på, at uddannelsen er intensiv, og at et tilfredsstillende udbytte og eksamensresultat forudsætter, at du er velforberedt, deltager i alle uddannelsens moduler og yder en aktiv indsats under uddannelsen.

Eksamen

Eksamen gennemføres på 4. moduls sidste dag. Eksamen er skriftlig og varer 2 timer. Der må anvendes kursusmaterialer ved eksamen. Eksamen er tilrettelagt som en kombination af:

 • Multiple-choice-spørgsmål med hver flere svarmuligheder
 • Spørgsmål, du skal besvare med begrundede løsningsforslag
 • Spørgsmål, der skal vise, at du har evne til at vurdere en situation, vælge en overordnet metode og løse et problem.

Består du eksamen, modtager du efterfølgende et eksamensbevis. Hvis du ikke består eksamen, udstedes deltagerbevis.

Tid og sted:

Forår 2022

 • Modul 1: 20.-21. april
 • Modul 2: 3.-4. maj
 • Modul 3: 23.-24. maj
 • Modul 4: 13.-14. juni

Efterår 2022

 • Modul 1: 30.-31. august
 • Modul 2: 13.-14. september
 • Modul 3: 27.-28. september
 • Modul 4: 10.-11. oktober

Afholdelsessted:

Scandic Odense
Hvidkærvej 25
5250 Odense
Tlf.: 66 17 66 66

Pris

DKK 49.500,- ekskl. moms

Prisen dækker:

 • Undervisning fordelt på 4 moduler svarende til 8 undervisningsdage
 • Forplejning i løbet af kursusdagen (middag ekskl.)
 • Kursusmateriale
 • Løbende individuel feedback og sparring
 • Eksamensbevis ved bestået eksamen

Spørgsmål og information:

Birgit Lund Nielsen

Tlf: +45 39 45 70 93

Email: birgit.lund.nielsen@dnv.com

Kontakt os for yderligere information

Tilmelding til Informationssikkerhedsuddannelsen

TILMELD DIG HER