Eksamineret informationssikkerhedsleder

Få papir på din viden

Kontakt os for yderligere information

Tilmelding til Informationssikkerhedsuddannelsen

TILMELD DIG HER

Undervisningsform

Uddannelsen er tilrettelagt med praktiske eksempler og opgaver, der skal løses mellem modulerne. Forløbet er tilpasset således, at du kan forvente at opbygge, tilrettelægge eller tilpasse din virksomheds ISMS undervejs. Der vil være tid til sparring omkring dette undervejs i forløbet.

Hvorfor eksamineret

På uddannelsens sidste dag afholdes en skriftlig eksamen. Med et eksamensbevis fra et anerkendt certificeringsorgan kan du dokumentere, at du har en helhedsforståelse for informationssikkerhed og er i stand til at skabe og påvise resultater gennem et ledelsessystem for informationssikkerhed.

Kompetencekrav

Vi anbefaler, at alle deltagere på uddannelsen har en grundlæggende viden om kravene i ISO/IEC 27001 standarden. Vi gør opmærksom på, at uddannelsen er intensiv, og at et tilfredsstillende udbytte og eksamensresultat forudsætter, at du er velforberedt, deltager i alle uddannelsens moduler og yder en aktiv indsats under uddannelsen.

Eksamen

Eksamen gennemføres på 4. moduls sidste dag. Eksamen er skriftlig og varer 2 timer. Der må anvendes kursusmaterialer ved eksamen. Eksamen er tilrettelagt som en kombination af:

 • Multiple-choice-spørgsmål med hver flere svarmuligheder
 • Spørgsmål, du skal besvare med begrundede løsningsforslag
 • Spørgsmål, der skal vise, at du har evne til at vurdere en situation, vælge en overordnet metode og løse et problem.

Består du eksamen, modtager du efterfølgende et eksamensbevis. Hvis du ikke består eksamen, udstedes deltagerbevis.

Tid og sted:

Efterår 2023

 • Modul 1: 5. oktober
 • Modul 2: 11.-12. oktober
 • Modul 3: 24.-26. oktober
 • Modul 4: 7.-9. november

Afholdelsessted:

Efterår 2023: Københavnsområdet

Pris

DKK 49.500,- ekskl. moms

Prisen dækker:

 • Undervisning fordelt på 4 moduler svarende til 9 undervisningsdage
 • Forplejning i løbet af kursusdagen (middag ekskl.)
 • Kursusmateriale
 • Løbende individuel feedback og sparring
 • Eksamensbevis ved bestået eksamen

Spørgsmål og information:

Birgit Lund Nielsen

Tlf: +45 39 45 70 93

Email: birgit.lund.nielsen@dnv.com

Kontakt os for yderligere information

Tilmelding til Informationssikkerhedsuddannelsen

TILMELD DIG HER