Skip to content

Eksamineret informationssikkerhedsleder

Få papir på din viden

Dit udbytte

Du får overblik over alle aspekter af god informationssikkerhedsledelse, en helhedsforståelse for hvordan risikohåndtering og effektive processer for informationssikkerhed drives, og en grundlæggende værktøjskasse til at håndtere det, der er vigtigt for jeres forretning og som sikrer dig succes i rollen som informationssikkerhedsleder.

Med DNV’s informationssikkerhedslederuddannelsen bliver du klædt på til at håndtere alle informationssikkerhedslederens udfordringer, du styrker dine kompetencer og bliver i stand til at skabe og påvise resultater gennem ledelsessystemet for informationssikkerhed. Udadtil styrker du din markedsværdi, da du med et eksamensbevis fra et anerkendt certificeringsselskab kan dokumentere dine kompetencer.

Din virksomheds udbytte

Din virksomhed får gavn af, at du uddannes til en professionel informationssikkerhedsleder, der vil kunne arbejde struktureret, målrettet og resultatorienteret med etablering og vedligeholdelse af processer, der understøtter operationelle forbedringer i organisationens informationssikkerhed, og som styrker organisationens forretningsmæssige robusthed. Du bliver i stand til at risikovurdere forretningsstrategi fra et sikkerhedsperspektiv samt at sikre, at sikkerhedsinitiativer er afvejet over for de forretningsmæssige behov for agilitet. Dine evner skærpes nemlig til gavn for virksomheden ved, at du i løbet af uddannelsen skal løse opgaver, hvor situationerne vil være udtænkt sådan, at de ligner konkrete udfordringer og eksempler fra din virksomheds dagligdag. Den erfaring, du opnår ved at løse opgaverne, kan altså efter endt uddannelse overføres direkte til din hverdag som informationssikkerhedsleder til gavn for både dig og din virksomhed. Som eksamineret informationssikkerhedsleder står du og din virksomhed stærkere.

Målgruppe

Uddannelsen er relevant for alle, der har ansvar for eller bidrager til informationssikkerhed i forhold til forretningen samt ledelsessystemansvarlige, procesansvarlige, projektledere, informationssikkerhedschefer og koordinatorer, compliance medarbejdere CISO'er og DPO’er.

Uddannelsen er relevant for ansatte i både private og offentlige virksomheder.