Hvorfor skal dit ledelsessystem certificeres?

Uanset virksomheders størrelse, stilles der i dag et stadigt stigende krav til rentabilitet, kvalitet og teknologi, som bidrager til en bæredygtig udvikling. For at vende disse krav og forventninger til en konkurrencefordel, er du nødt til at udvikle et effektivt og systematisk ledelsessystem tilpasset din virksomheds forretningsprocesser, som du løbende skal vedligeholde og forbedre.

Certification by DNV GL

Samfundet og forbrugerne bevæger sig i en stigende grad mod en nul risikotolerance. Tilsynsmyndigheder og institutioner reagerer på dette gennem skærpede og mere omfattende regler og detaljerede rapporteringskrav. Resultatet heraf er, at virksomheder er tvunget til at tilpasse sig den nye virkelighed, hvor juridisk overholdelse af lovgivningen er blevet den minimumsstandard.

De virksomheder som udmærker sig, er dem som bevæger sig ud over disse overensstemmelser, som en del af deres konkurrencestrategi. Risikostyring bliver kernen til forretning og forvaltning processer, som en måde til at være et skridt foran konkurrenterne. 

Et ledelsessystem for kontinuerlige forbedringer

Alle virksomheder har deres egne processer og succeskriterier til, at måle og opfylde de mange udfordringer og krav, de står over for. Den bedste løsning er at integrere disse forretningsprincipper i et ledelsessystem.

Virksomheder der udvinder den fulde værdi fra deres ledelsessystem, ser på ledelsessystemet som et middel til at håndtere forandringer og forbedringer, kontra status quo. En holistisk tilgang til et effektivt ledelsessystem tilfører værdi til forretningen ved at integrere kvalitet, miljø, arbejdsmiljø i et samlet ledelsessystem, der bidrager til at gøre tingene bedre, billigere eller hurtigere, som ledelsessystemet modnes og udvikler.

Virksomheder der lige er påbegyndt deres vej til certificering, kan naturligvis vælge at starte med en standard ad gangen, og senere integrere en eller flere standarder.

Implementeringen af et ledelsessystem giver dig mulighed for, at fokusere og optimere på de områder, der aktuelt betyder mest for dig og dine interessenter. Derfor fremhæver de større anerkendte standarder, at dit ledelsessystem løbende forbedres.

Derfor skal dit ledelsessystem certificeres

En typisk motiverende faktor for at blive certificeret, er potentialet for øget omsætning og salg, mens lovgivningsmæssige krav og kravene i forbindelse med globaliseringen, kan være andre årsager.  Derudover kan øget insisteren fra virksomhedens interessenter for sofistikerede processer, eller en mere ansvarlig forretningsadfærd også være bevæggrunde for en certificering. Ovenævnte, er alle faktorer der får virksomheder til, at søge tredjeparts certificeringer og evalueringer som et middel til at dokumentere, at de efterkommer omverdenens krav og forventninger.

Den hyppigste grund til at blive certificeret er, at topledelsen ser en merværdi i at få en uafhængig og velrenommeret tredjepart til selvstændigt, at revidere virksomhedens ledelsessystemer, rapporterer deres afvigelser og dokumentere resultatet i form af udstedelse af et certifikat. En virksomheds ledelse skal være forudseende, og kan ikke lade værdien af virksomhedens brand blive påvirket af, ulykker forårsaget af manglende kontrol.

Virksomheder er i dag underlagt en langt højere grad af kontrol fra alle dets interessenter. Efterspørgslen efter gennemsigtighed med hensyntagen til de fodaftryk du efterlader på miljøet, hvor sikkert du styre dine aktiviteter, og hvordan du løbende forbedrer kvaliteten, er nogle af de krav virksomheder overalt i verden står over for.

En kommunikation om, hvordan du administrerer dine risici er nøglen til at opbygge tillid og tiltro. Via implementering og certificering af et ledelsessystem fortæller du dine interessenter, at du løbende arbejder på at forbedre kvalitet, miljø eller sikkerhedsmæssige problemstillinger. En ekstern validering hjælper virksomheder med løbende at forbedre strategier, drift og serviceniveau.  Valget af virksomhedens samarbejdspartner i form af det rigtige certificeringsorgan, garanterer en objektiv tredjepart validering og benchmarking af ledelsessystemet.

Hos DNV GL tager vi en risikobaseret tilgang. Dette betyder, at du i et samarbejde med os vil opleve, at vi går skridtet videre end blot overholdelse af standarden for udstedelse af en certificering. Ved at have fokus på de risici, som udgør de største udfordringer, vil du høste frugterne af at have indledt en rejse af løbende forbedringer af virksomhedens ledelsessystem.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontakt os