Skip to content
Bliv klædt på til, at blive certificeret

Certificeringsprocessen

Åbne kurser Deltagelse i et åbent kursus kan hjælpe dig og dine kollegaer med at få klarhed over, hvordan I opnår en ISO-certificering. De åbne kurser varer normalt 1 til 2 dage. 

Skræddersyet træning  Vi kan også skræddersy en uddannelse, der matcher din virksomheds unikke behov. En af vores trænere forbereder et målrettet forløb til jeres hold. 

Screening og workshop  En screening udføres af en auditor og peger jeres systems ”ømme punkter” ud. Rapporten kan bruges som et værktøj til en workshop, hvor I får en fælles forståelse af, hvor der skal sættes ind for at efterleve kravene i standarden. Workshoppen munder ud i en liste over de nødvendige tiltag, herunder ansvarsfordeling og deadlines.