Overgang til BRC Global Standard for Fødevaresikkerhed, nummer 9

Ledelsessystem for fødevaresikkerhed
Food safety BRCGS

Har du brug for flere opl

Kontakt os

Kontakt os

BRC Global Standard for Fødevaresikkerhed giver virksomheder en ramme til at styre produktsikkerhed, integritet, lovlighed og kvalitet. Den fastsætter de operationelle kontroller for fremstillings-, forarbejdnings- og emballeringsindustrien for fødevarer og fødevareingredienser.

Udgave 9 af BRCGS-standarden for fødevaresikkerhed blev offentliggjort i august 2022. Certificering i henhold til den nye version af standarden vil begynde fra 1. februar 2023. Da der er tale om en tvungen overgang, bør virksomhederne forberede sig på og være i overensstemmelse med de audits, der finder sted derefter.

Den reviderede udgave af BRCGS Food Safety

De vigtigste ændringer i nummer 9 er centreret omkring to centrale temaer:

  • udvikling af en fødevaresikkerhedskultur
  • opbygning af kernekompetencer

De to områder udgør en betydelig procentdel af de manglende overensstemmelser, der registreres under certificeringsrevisioner. Ved at afhjælpe disse mangler giver de ændringer, der er gennemført med spørgsmål 9, et mere solidt grundlag for fødevaresikkerhed, da adfærd og processer er forankret. Dette styrker og forbedrer løbende fødevaresikkerheden og beskytter forbrugerne. Hvad angår fødevaresikkerhedskulturen, kræver de nye krav beviser for en bevidst strategi og implementering af fødevaresikkerhedskulturen.

Frivillige moduler, der gælder for version 8, vil være tilgængelige i version 9. Der er dog en undtagelse. ASDA-modulet vil ikke længere være tilgængeligt i version 9.

Tidsplan for overgangen

Audits i henhold til nummer 9 af BRCGS-standarden for fødevaresikkerhed vil begynde fra den 1. februar 2023. Alle nye certificeringer foretages i henhold til BRCGS fødevaresikkerhedsstandard 9 efter den 1. februar 2023.

Forfaldsdatoen og typen af den kommende revision har dog indflydelse på, hvornår du skal overgå til udgave 9. Se reglerne nedenfor. Hvis du har spørgsmål om, hvornår du skal overgå, kan du kontakte DNV.

Annonceret program

Følgende regler gælder, hvis du er certificeret i henhold til BRCGS med annonceret program og dato, hvor vinduet starter:

  • Den 1. februar 2023 eller senere:

Din næste revision vil være i forhold til spørgsmål 9.

  • Begynder i januar 2023 og slutter den 1. februar 2023 eller senere:

Du skal aftale revisionsdatoen med dit planlægningskontor. Hvis revisionen omfatter den 1. februar 2023 som revisionsdato, skal revisionen være i forhold til nummer 9.

Uanmeldt program og uanmeldte audits

Hvis du er certificeret i henhold til BRCGS Food Safety-standarden med et uanmeldt program, eller hvis du forventer en uanmeldt GFSI-audit, anbefaler vi, at du tager skridt til at gennemføre ændringerne inden den 1. februar 2023. Enhver audit efter denne dato vil være i henhold til spørgsmål 9.

Forberedelse af gennemførelsen

For at forberede sig på udstedelse 9 bør virksomhederne først forstå de nye krav, identificere mangler og implementere processer og procedurer, der er i overensstemmelse med kravene. Der findes støttefunktioner, herunder webinarer, på BRCGS-webstedet. Den nye udgave og den understøttende vejledning er tilgængelig på BRCGS Participate-webstedet. Der kan købes eksemplarer af de forskellige publikationer i BRCGS-butikken.

Hvis du vil blive fortrolig med den nye udgave 9, kan du bruge følgende dokumentation:

  • den Global Standard Food Safety Issue 9 (findes på flere sprog),
  • den Global Standard Food Safety Issue 9 Interpretation Guideline,
  • den Global Standard Food Safety Issue 9 Guide to Key Changes.

Hvordan vi kan hjælpe

DNV er din partner og samarbejder med dig om at bestemme tidspunktet for din næste audit, forberede dig på overgangen ved hjælp af webinarer om ændringerne og indsigt i fødevaresikkerhed og kernekompetencer.

Har du brug for flere opl

Kontakt os

Kontakt os

BRCGS hjemmeside

Publikationer, kurser og meget mere, der kan hjælpe med at opretholde sikkerheden.