Skip to content

Overgang til FSSC 22000 version 6

Ledelsessystem for fødevaresikkerhed

FSSC 22000 er en Global Food Safety Initiative (GFSI) benchmarked standard for fødevaresikkerhed. Den er baseret på den bredt anerkendte Food Safety Management System Standard ISO 22000, det brancherelevante Pre-Requisite Program (PRP) og yderligere krav defineret af FSSC. Standarden giver en komplet certificeringsordning for ledelsessystemer for fødevaresikkerhed og er tilpasset ISO's tilgang og struktur på højt niveau.

Den opdaterede FSSC 22000 Version 6

Version 6 af FSSC 22000 blev udgivet i april 2023. Hovedårsagerne til opdateringen var at:

  • integrere kravene i ISO 22003-1:2022
  • styrke kravene for at hjælpe organisationer med at levere på FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er)
  • og inkorporere feedback fra den gennemførte Version 6-udviklingsundersøgelse.

Opdateringerne er betydelige og dækker hovedsageligt ændringer i produktkategorier, auditvarighed og yderligere FSSC-krav inden for områder som fødevaretab og -spild, kvalitetskontrol, udstyrsstyring, allergenstyring og integration af krav til fødevaresikkerhed og kvalitetskultur.

Kravet til auditvarighed er blevet opdateret i overensstemmelse med ISO 22003-1:2022. For alle certificerede organisationer vil den samlede auditvarighed blive gennemgået og opdateret i henhold til de nye regler for beregning af varighed. Den nye regel gælder for den næste planlagte regelmæssige audit, dvs. den næste overvågnings- eller re-certificeringsaudit.

Tidslinje for overgang

Virksomhederne har en overgangsperiode på 12 måneder. De første audits til version 6 begynder den 1. april 2024. Alle certificerede organisationer skal gennemføre opgraderingsrevisionen til version 6 inden 31. marts 2025.

Audits mod den nuværende FSSC 22000 version 5.1 er tilladt til og med 31. marts 2024. Fra 1. april 2024 skal alle FSSC 22000-audits udføres i henhold til version 6.0 af standarden. Der gælder særlige regler, hvis fase 1 af auditten udføres i marts 2024 og fase 2 af auditten i april 2024. Du kan få flere oplysninger hos dit lokale DNV-kontor.

For allerede certificerede virksomheder vil audit til version 6.0 blive betragtet som en opgraderingsaudit. Derfor vil det være en fuld audit i forhold til den nye FSSC 22000 version 6.0, og den kan være annonceret eller uanmeldt for at opfylde kravene om uanmeldt audit efter 3 år.

Som dit certificeringsorgan er DNV forpligtet til at opdatere og genudstede FSSC 22000-certifikatet efter en vellykket gennemførelse af en opgraderingsaudit til version 6. Genudstedelsen opretholder certifikatets udløbsdato fra version 5.1.

Alle opgraderingsaudits vil blive uploadet på FSSC Assurance Platform inden for 2 måneder efter den sidste dag i opgraderingsauditten til version 6. Uploadet skal være afsluttet senest den 31. maj 2025. Alle Version 5.1-certifikater vil automatisk blive sat til "tilbagetrukket" efter 31. maj 2025.

Forberedelse til implementering

Vi anbefaler, at du begynder at forberede dig på overgangen så tidligt som muligt og planlægger, hvordan du implementerer de nødvendige ændringer i dit fødevarestyringssystem.

Anbefalede trin:

  • Lær den opdaterede standard at kende med fokus på ændringerne.
  • Træn relevant personale i din organisation for at sikre, at de forstår kravene og de vigtigste ændringer.
  • Identificer de mangler, der skal løses, og udarbejd en implementeringsplan.
  • Opdater dit ledelsessystem, og implementer tiltag.

Hvordan kan DNV hjælpe?

DNV kan være din partner, uanset om du ønsker at overgå til eller starte din certificeringsrejse inden for fødevaresikkerhed. Vi tilbyder overgangs- og standardtræning, selvevalueringer, gap-analyse og certificering.

 

FSSC 22000 Version 6

Download relevant dokumentation