Skip to content

FSSC 22000 - Fødevaresikkerhed

Forbedre din evne til konsekvent at opfylde kundernes forventninger til produktsikkerhed og kvalitet, samtidig med at du reducerer omkostningerne til ledelse af forsyningskæden.

Certificering af dit fødevaresikkerhedsledelsessystem i henhold til FSSC 22000 viser dit engagement i fødevaresikkerhed, kvalitet, lovlighed og løbende forbedringer.

Hvad er FSSC 22000?

FSSC 22000 er en certificeringsordning for fødevaresikkerhed baseret på den eksisterende internationalt anerkendte standard ISO 22000 og suppleret med tekniske standarder som f.eks. ISO TS 22002-1 for fremstilling af fødevarer og ISO TS 22002-4 for fremstilling af emballage. Den er også fuldt ud i overensstemmelse med andre standarder, f.eks. ISO 9001 og ISO 14001 (herunder tilpasning til ISO High Level Structure).

Ud over ISO 22000 og det brancherelevante Pre-Requisite Program (PRP) indeholder FSSC 22000 krav, der hjælper virksomheder med at håndtere risici på flere områder fra fødevaresvindel, fødevareforsvar, fødevaresikkerhed og kvalitetskultur, kvalitetskontrol, allergenstyring og miljøovervågningsprogrammer. Den seneste version har også tilføjet krav om fødevaretab og -spild for at hjælpe virksomhederne med at opfylde deres forpligtelser i forhold til FN's verdensmål.

FSSC 22000 er specifikt rettet mod fødevare-, foder- og emballagefremstillingssektoren samt lager- og transport-, catering- og detail-/grossistsektorerne. Mens de første udgaver af FSSC 22000 kun gjaldt for fødevareproducenter, er anvendelsesområdet for den nuværende version blevet udvidet til andre segmenter i forsyningskæden, og den er anerkendt af Global Food Safety Initiative - GFSI.

Når en organisation allerede er certificeret i henhold til ISO 22000, behøver den kun en yderligere gennemgang i forhold til de tekniske specifikationer for sektor-PRP'er og de yderligere FSSC-krav for at opfylde alle krav i ordningen.

Kravene vedrører fødevaresikkerhedsledelsessystemet og HACCP-systemet (Hazard Analysis & Critical Control Points). Derudover kan FSSC kombineres med en frivillig FSMA-beredskabsvurdering for FDA-kravene til eksport til USA. Der er også et specifikt supply chain-modul til COSTCO-leverandører.

Fordele ved at blive certificeret

FSSC 22000 er en certificeringsordning, der sikrer et solidt fødevaresikkerhedsledelsessystem til kontrol af fødevaresikkerhedsrisici, minimering af risici og sikring af sikker fødevareproduktion. Pålidelighed i leveringen af sikre fødevarer bidrager til forbrugernes tillid og i sidste ende til deres loyalitet.

Standarden gør det muligt for din organisation at:

  • dokumentere, at man er forpligtet til at identificere, vurdere og kontrollere de farer for fødevaresikkerheden, der kan forventes at opstå, for at undgå direkte eller indirekte skade for forbrugeren.
  • Opbygge og drive et ledelsessystem, der kan hjælpe dig med bedre at opfylde kravene til fødevarekvalitet/sikkerhed og overholdelse af lovgivningen
  • tilvejebringe et redskab til forbedring af fødevaresikkerhedspræstationer og midler til effektiv overvågning og måling af fødevaresikkerhedspræstationer
  • Udvikle en god fødevaresikkerhedskultur, som igen forbedrer kundernes tillid og bidrager til at opnå konkurrencefordele.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et fødevaresikkerhedsledelsessystem, der opfylder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  FSSC 22000

FSSC 22000

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  Vigtigste ændringer i FSSC-version 5.1

Vigtigste ændringer i FSSC-version 5.1

Download vores præsentation, der fremhæver det nye i den seneste standard.

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.