De fem primære fordele ved Lumina™

Businessmen looking at tablet

Kontakt os for yderligere information

Vil du vide mere om Lumina?

Kontakt os

Lumina™ hjælper jer med at afdække og prioritere de områder i ledelsessystemet, der skal adresseres. En optimering af ledelsessystemet kan give jer en konkurrencefordel. Vi kalder det forbedring gennem bevidstgørelse.

De fem primære fordele ved at bruge Lumina er:

1) Identifikation af veje til forbedring

Lumina gør det muligt for lederne at gå skridtet videre end certificering ved at hjælpe dem med at finde årsagerne til problemerne og dermed kortlægge vejen til forbedring. Den opgraderede version understøtter lederne, når de ønsker at udvide ledelsessystemet til også at gælde nye standarder.

2) Hurtigere beslutningstagning

Lumina-analysen dækker alle områder af ledelsessystemet, og sammenligner resultaterne inden for og uden for jeres virksomhed, hvilket gør det muligt hurtigt at identificere processer, der skal forbedres.

3) Prioritering af investeringer

Lumina giver ledelsen mulighed for at prioritere effektive investeringer ud fra en unik og omfattende benchmarkinganalyse af bundsolide data. Der er benchmarkingdata for alle standarder og brancher.

4) Facilitering af bæredygtige forretningsmæssige resultater

Lumina giver organisationer mulighed for at måle resultaterne af deres ledelsessystem her og nu, samtidig med at der skabes solide resultater over tid. Dette gør det nemmere for beslutningstagerne at tiltrække interessenter. Benchmarket, som vises i Lumina, sætter jer i stand til at træffe beslutninger, som skaber forretningsmæssigt bæredygtige resultater og med tiden giver en konkurrencefordel.

5) Skræddersyet viden

Alle Lumina-rapporter kan skræddersys til jeres specifikke behov fra mange forskellige vinkler. De kan være baseret på jeres branche, virksomhedens størrelse og geografi eller på en specifik sektor, region og resultatmål.

Kontakt os for yderligere information

Vil du vide mere om Lumina?

Kontakt os

Mere information

Lumina™: Forbedringer gennem benchmark

Download vores præsentation for mere information.

Download vores flyer

Kontakt os