Vigtigste funktioner

Lumina gaps and opportunities

Lumina™ er et unikt sæt af værktøjer, der analyserer, hvor godt jeres ledelsessystem fungerer, og som muliggør benchmarking både internt og i forhold til sammenlignelige virksomheder i branchen.

Brug online dashboardet til at foretage søgninger og gennemse data via en intuitiv selvbetjening, hvor mere end 2,2 mio. auditresultater fra tusindvis af virksomheder gør det let for jer at sammenligne jeres egne resultater med referencegruppernes. Den nye version af Lumina giver jer mulighed for at udforske risikoområderne i alle standarder og brancher.

Med Lumina får I:

  • Avancerede fejlstatistikker for alle standarder standard.
  • Branche benchmarks med fejlstatistikker for alle brancher.
  • En overordnet måling af, hvor velfungerende jeres ledelsessystem er.
  • En meget detaljeret beskrivelse af resultaterne af de forskellige områder/processer i jeres ledelsessystem.
  • En detaljeret benchmarkingoversigt, der viser forbedringsområder.
  • Tidlige advarsler om ledelsessystemets mest almindelige kritiske processer og styrker for jeres standarder og for jeres branche.
  • Omfattende intern benchmarking mellem enheder/områder i jeres organisation.
  • En sammenligning med en benchmarkingreferencegruppe (fx en sammenlignelig eller førende virksomhed).
  • En trendanalyse over tid.

Med viden fra Lumina kan I nemt identificere og prioritere de områder i ledelsessystemet, der skal forbedres.

Benchmarking rapport og workshop

Vores eksperter kan også hjælpe jer med at få en bedre forståelse af jeres data og vigtigste benchmarks. Hvis I definerer en benchmarkinggruppe, vil de resultater, I trækker ud, blive delt i en workshop. Vores eksperter vil gennemgå jeres ledelsessystemers styrker, svagheder og forbedringsområder.

Mere information

Lumina™: Forbedringer gennem benchmark

Download vores præsentation for mere information.

Download vores flyer

Kontakt os