Lumina™: Forbedringer gennem benchmark

Lumina-™ tilbyder performance benchmarking, som forvandler jeres auditdata til muligheder. Ved hjælp af datanalyse af Big Data kan vi tilbyde et unikt indblik i, hvor godt ledelsessystemet i jeres virksomhed fungerer.

Light split in cube

Lumina-værktøjet giver omgående indsigt i, hvor velfungerende jeres ledelsessystem er. I kan styre og benchmarke jeres samlede resultater, identificere veje til forbedring og lettere tage beslutninger. I kan se hvordan I klarer jer i forhold til konkurrenterne og forstå risikoområderne for alle standarder og brancher.

Den viden, vi stiller til jeres rådighed, stammer fra analyser af auditresultater fra 70.000 kunder over hele verden. Lumina benchmarker jeres virksomhed med tusindvis af andre på verdensplan ved at analysere de oplysninger, der gemmer sig i jeres virksomheds auditdata. Analyserne er baseret på vores database med mere end 2,2 mio. auditresultater, og som vokser med 350.000 resultater pr. år.

Med den opgraderede version af Lumina får I endnu mere. Med adgang til fejlstatistikker i alle brancher kan I sammenligne jeres ledelsessystem med et bredere benchmark. I får også avancerede fejlstatistikker for alle standarder, og I kan bruge denne viden, hvis I ønsker at udvide jeres ledelsessystem til at omfatte nye standarder.

Lumina er gratis for kunder hos DNV. Den viden, der deles via dashboardet online, kan let suppleres med yderligere benchmarkrapporter. Lumina giver jer viden om, hvor I kan opnå forbedringer, og hvordan I lever op til jeres mål.

Kontakt os