Lumina metoden

Lumina™ analyserer præstationen af en virksomheds ledelsessystem med henvisning til en given standard. De fleste indikatorer og indsigter formidles ved at sammenligne performance med et udvalgt benchmark eller ved at udtrække statistikker.

Lumina analysen baseres på data fra tusindvis af audits af ledelsessystemer udført af DNV på verdensplan. Det omfatter virksomheder, der tilhører forskellige brancher og er certificeret efter forskellige standarder. Der tilføjes løbende nye auditdata, og de suppleres med DNV-auditørernes erfaring og ekspertise.

Analysen bruger metrikker, der er udviklet i samarbejde med GFK, en førende global forskning- og statistikvirksomhed. Det giver mulighed for pålidelige statistiske præsentationer og for at sammenligne virksomhedernes resultater med virksomheder af forskellig størrelse og på tværs af geografi.

Du får intuitive indikatorer såsom antal og kategori af hændelser per auditdag, de mest almindelige årsager og korrigerende handlinger for afvigelser samt mere komplekse målinger såsom det overordnede Management System Performance Index (MSpi).

Indsigten gør din tilgang til ledelsessystemet mere kvantitativ, målbar og sammenlignelig.