Metodik

Hand pointing at drawing

Lumina™ analyserer, hvor godt jeres ledelsessystem klarer sig i forhold til en given standard. De fleste af indikatorerne fremkommer ved at sammenligne virksomhedens resultater med et udvalgt benchmark.

Lumina er baseret på data fra tusindvis af audit af ledelsessystemer udført af DNV på verdensplan, og omfatter virksomheder i forskellige brancher og certificeret efter forskellige standarder.

Analysen benytter parametre udarbejdet i samarbejde med GFK, der er en af verdens førende analysevirksomheder. Analysen gør det muligt at sammenligne en virksomheds resultater med resultater opnået af andre virksomheder, der adskiller sig størrelsesmæssigt og geografisk fra den pågældende virksomhed.

I får intuitive indikatorer som fx antallet af resultater pr. auditdato og mere komplekse og detaljerede måltal som fx ledelsessystemets resultatindeks. Den viden, I opnår, vil bringe jer og jeres virksomhed til et nyt niveau, hvor certificeringen bliver kvantitativ, målbar og sammenlignelig.

Kontakt os