Skip to content

Six Sigma

kompetence givende uddannelse

Hvorfor Six Sigma

Der stilles i dag store krav til virksomhedernes kvalitetssystemer. På disse kurser har vi særligt fokus på ISO 9001 og IFTA 16949, med henblik på at give deltagerne et mere indgående kendskab til metoder og værktøjer, der både er en del af Six Sigma og samtidig indeholdt i standarderne.

Vi fokuserer på disse vigtige elementer i virksomhedens kvalitetsstyring:

  1. Kundetilfredshed
  2. Design og lancering
  3. Processer og procesforbedringer
  4. Risikostyring
  5. Korrigerende handlinger og løbende forbedringer

Du har måske hørt om bl.a. APQP, men nu får du mulighed for at lære værktøjer som f.eks. FMEA, Control Plans og DOE (Design of Experiment), som er nogle af de elementer, der indgår i APQP.

Six Sigma er en datadrevet metode og filosofi, der fokuserer på at reducere fejl og afvigelser og derved forbedre en virksomheds overordnede kvalitet og effektivitet. Six Sigma, der stammer fra Motorola i 1980'erne, og som blev populariseret af General Electric i 1990'erne, lægger vægt på statistisk analyse for at identificere og eliminere variationer, der forårsager afvigelser eller fejl i processer. Gennem sin strukturerede tilgang til projektfaserne Define, Measure, Analyze, Improve og Control (DMAIC) giver Six Sigma organisationer mulighed for at strømline driften, minimere spild, øge kundetilfredsheden og i sidste ende drive vækst.

Nøgleprincipperne for Six Sigma omfatter at definere klare projektmål, der er tilpasset kundernes krav, måling af aktuelle præstationsmålinger, analyse af data for at identificere grundlæggende årsager til problemer, systematisk forbedring af processer og styring af de forbedrede processer for at sikre vedvarende resultater.

Ved at bruge Six Sigma kan organisationer drive løbende forbedringer, strømline driften, øge kundetilfredsheden og i sidste ende opnå bæredygtig succes i nutidens konkurrenceprægede landskab.