Skip to content

Nyt ISO-krav understøtter klimadagsordenen

ISO (The International Standards Organisation) har ændret sine standarder for certificerbare ledelsessystemer og kræver, at virksomheder altid overvejer relevansen af klimaforandringrisici i deres situationsanalyse.

ISO offentliggjorde et ændringsforslag til eksisterende og nye ledelsessystemstandarder, som virksomheder kan certificeres efter. Det kræver, at virksomheder altid vurderer relevansen af klimaforandringsrisici i deres risikoanalye og i forhold til interessenters behov. Ændringen følger ISO's London-erklæring, hvor ISO forpligter sig til at bekæmpe klimaforandringer og bidrage til klimadagsordenen.

"Klimaforandringer er en af de største miljømæssige udfordringer, vi står over for, og kræver en hurtig og kollektiv indsats. I DNV ser vi dette som en mulighed for at sætte klimaforandringer på virksomhedernes dagsorden og udnytte eksisterende værktøjer som et ledelsessystem til at yde positive bidrag," siger Barbara Frencia, CEO for Business Assurance i DNV.

For nogle standarder er klimaforandringsrisici måske ikke det første, man tænker på, og ISO's hensigt er ikke at tvinge en forbindelse igennem. De nye krav, der er indsat i kapitel 4 i ISO-standarderne, har snarere til hensigt at sikre, at enhver organisation inkluderer klimaforandringer i deres kontekstanalyse af organisationen. Hvis det anses for relevant, skal klimaforandringerne overvejes i forbindelse med design og implementering af selve ledelsessystemet.

At forstå organisationens kontekst og de relevante interessenters behov og forventninger er noget, som certificerede virksomheder allerede gør. Som sådan er dette ikke en større ændring eller ny handling. Men fra nu af skal virksomheder altid overveje relevansen af klimaforandringrisici som en del af denne analyse.

Drivhusgasser, global opvarmning og klimaforandringer har været på dagsordenen i mere end 30 år og har involveret regeringer, myndigheder, virksomheder, NGO'er og samfundet som helhed.

"Mange af vores kunder yder allerede et stort bidrag til at bekæmpe klimaforandringerne. For dem, der lige er startet, ser vi dette som en mulighed for at evaluere deres egne klimaforandringsrisici og tage en struktureret tilgang til at bidrage," siger Barbara Frencia.