Skip to content

BRCGS global standard for Emballage og FSSC 22000

Forbedre din evne til konsekvent at opfylde kundernes forventninger til emballagens sikkerhed og kvalitet, samtidig med at du reducerer omkostningerne til ledelse af forsyningskæden.

Certificering af dit emballageproduktionssystem i henhold til BRCGS-standarden for emballage og FSSC 22000 viser din forpligtelse til at overholde de sikkerheds-, kvalitets- og driftskriterier, der er nødvendige for at opfylde forpligtelserne med hensyn til overholdelse af lovgivningen og beskyttelse af forbrugeren.

Standarderne indeholder specifikke krav til et ledelsessystem for emballageproduktion, som vil forbedre din evne til konsekvent at levere produkter og services, der opfylder kundernes krav samt lovbestemte og lovmæssige krav.

Hvad er standarderne?

Der er tale om omfattende standarder, der dækker områder som kvalitet, hygiejne og produktsikkerhed. Den globale BRCGS-standard for emballage og Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) er standarder, der gælder for både fødevareemballage og nonfoodemballage.

Alle materialer, der kommer i kontakt med fødevarer og nonfoodprodukter, især produktemballagen, kan påvirke produktsikkerheden, både ved at produktet ikke beskyttes korrekt og ved forurening. Når de to systemer kombineres, kan de anvendes på emballage i direkte eller indirekte produktkontakt og hjælper virksomheder med at udvælge og kvalificere deres leverandører, idet de danner en ramme for ledelse af produktemballageindustrien.

Kravene i BRCGS globale standard for emballage og FSSC 22000 vedrører kvalitetsledelsessystemet og fareanalyse og risikoledelse, herunder krav til GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) og GHP (Good Hygiene Practice).

Certificering i henhold til standarden omfatter en vurdering af virksomhedens lokaler, driftssystemer og procedurer i forhold til kravene i standarden. Standarden revideres regelmæssigt, og for at opretholde certificeringen kræves det, at man overholder den seneste version af standarden.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering til BRCGS globale standard for emballage og FSSC 22000 af en uafhængig tredjepart er et krav fra de fleste detailhandlere og mærkevareejere samt fødevareforarbejdningsvirksomheder. Standarderne giver flere fordele:

  • En enkelt verifikation, der bestilles af producenten i overensstemmelse med en aftalt evalueringshyppighed, vil gøre det muligt for producenterne at rapportere om deres status til fødevareproducenter og andre organisationer.
  • Omfattende standarder dækker områder inden for kvalitet, hygiejne og produktsikkerhed i hele emballageindustrien.
  • Emballageproducenter kan bruge disse standarder til at sikre, at deres leverandører følger god hygiejnepraksis og fuldfører "due diligence"-kæden.
  • Løbende overvågning og bekræftelse af opfølgningen af korrigerende foranstaltninger sikrer, at der etableres et selvforbedrende kvalitets-, hygiejne- og produktsikkerhedssystem.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere de krævede processer i et system, der overholder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant BRCGS- og FSSC-uddannelse til selvvurderinger, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  BRCGS global standard for Emballage og FSSC 22000

BRCGS global standard for Emballage og FSSC 22000

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.