DNV GL Danmark

BRCGS Global Standard for fødevaresikkerhed

BRCGS Global Standard for Food Safety

Kontakt os for yderligere information

Vibeke Bagger

Vibeke Bagger

Food Business Development Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

BRCGS (Brand Reputation through Compliance) Global standard for fødevaresikkerhed gør det muligt for forhandlere at sikre kvaliteten og sikkerheden af de fødevarer, de sælger. I dag anvendes den i hele verden som ramme for virksomheder til at udvælge pålidelige leverandører.

Hvad er BRCGS Global Standard for Food Safety?

BRCGS Global Standard for Food Safety er et af de operationelle værktøjer, der hyppigst bliver anvendt til at godkende og kvalificere leverandører. Standarden reducerer de samlede omkostninger til håndtering af leverandørkæden og øger sikkerhedsniveauet over for kunder, leverandører og forbrugere (betragtes ofte som en billet-til-handel). 

Endelig giver standarden virksomheder mulighed for at demonstrere engagement i fødevaresikkerhed, kvalitet, og lovlighed - og til at arbejde på løbende forbedringer. Mere end 25.000 leverandører i over 130 lande er i dag certificeret efter standarden.

BRCGS Global Standard for Food Safety er accepteret af langt de fleste dagligvarebutikker og producenter som ligestillet med andre benchmarkede standarder for fødevaresikkerhed såsom IFS, SQF og FSSC 22000.

Hvordan kan BRCGS Global Standard forbedre din virksomhed?

De fleste britiske - og mange europæiske og globale detailhandlere, varemærker og fødevareproducenter - handler kun med leverandører, der er certificeret efter BRCGS Global Standard for Food Safety.

BRCGS Global Standard for Food Safety gør det muligt for din virksomhed at:

 • Fremlægge dokumentation for engagement - og i tilfælde af brist i fødevaresikkerheden  forsvare sig juridisk inden for "due diligence"-konceptet. *
 • Opbygge og drive et ledelsessystem, der kan hjælpe din virksomhed til bedre at efterleve fødevarekvalitet, sikkerhedskrav og lovgivning (også den lovgivning, der gælder i de lande, hvor det færdige produkt bliver solgt)
 • Anvende et værktøj til at forbedre fødevaresikkerheden - herunder overvåge og måle fødevaresikkerheden effektivt
 • Reducere produktaffald, produktfejl og tilbagekaldelse af produkter

* Evnen til at være i stand til at påvise, at enhver rimelig foranstaltning er truffet for at undgå en hændelse.

Indholdet i BRCGS Global Standard

Efter standarden blev udstedt i 1998 er den regelmæssigt blevet forbedret, blandt andet ved at inddrage internationale aktører i forsyningskæden. I dag er det et globalt værktøj, der inddrager alle relevante sikkerhedsstandarder og -metoder for fødevarer. Standarden dækker over disse certificeringsområder:

 • Food Safety
 • Packaging
 • Storage and Distribution
 • Agents and Brokers
 • Consumer Products
 • Retail

Kravene i standarden er relateret til kvalitetsledelsessystemet og HACCP-systemet - og understøttes derudover af detaljerede forudsætningsprogrammer i form af krav fra GMP (Good Manufacturing Practise), GLP (Good Laboratory Practise) og GHP (God Hygiejne Practise).

Hvordan kan I forberede jer til certificering?

Virksomheder, der planlægger godt, vil ofte være bedst forberedt på at blive certificeret. Det er vigtigt, at din virksomhed er positiv, engageret og sætter klare måldatoer for gennemførelse og evaluering.

Det omfatter blandt andet:

 1. Etablering af et kvalitetsledelsessystem
 2. Identifikation af lovkrav
 3. Identifikation og dokumentation af de specifikke farer for fødevaresikkerheden og de relevante kontrolforanstaltninger (HACCP-system)
 4. Identifikation af gældende Good Manufacturing Practice / Good Hygiene Practice - herunder et program for skadedyrsbekæmpelse, udstyr, vedligeholdelse, husholdning og rengøring samt alle de specifikke standardkrav
 5. Gennemførelse af de nødvendige strukturelle forbedringer

Kom godt i gang med BRC-certificering

DNV er en af verdens førende certificeringsorganer. Vi hjælper virksomheder med at optimere deres organisationer, produkter, medarbejdere, faciliteter og forsyningskæder gennem certificering, verifikation, vurdering og uddannelse.

Inden for fødevareindustrien hjælper vi kunder i hele verden med at opnå ekspertise i fødevaresikkerhed og kvalitet, miljøledelse, forsyningskædehåndtering og produktbæredygtighed. Gennem partnerskab med vores kunder bygger vi bæredygtige forretninger og skaber aktionærtillid.

Kontakt os for yderligere information

Vibeke Bagger

Vibeke Bagger

Food Business Development Manager

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: