Skip to content

DNV Verdensmålscertificering

FN’S 17 Verdensmål For Bæredygtig Udvikling.

Med DNV's Verdensmålscertificering sætter du system i din indsats og sætter din virksomhed allerforrest i feltet af virksomheder, der arbejder med at dokumentere sit bidrag til en bæredygtig udvikling. Ved at arbejde struktureret, strategisk og målrettet med at implementere FN’s verdensmål kan din virksomhed bidrage til en bæredygtige udvikling samtidig med, at det gavner jeres bundlinje.

Hvad er en verdenmålscertificering?

FN’s verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til frem mod 2030 at arbejde for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Med en verdensmålscertificering kan din virksomhed dokumentere jeres indsats i arbejdet med at implementere FN’s verdensmål overfor omverdenen. DNV’s verdensmålscertificering gør det muligt for din virksomhed at dokumentere:

 • at I har foretaget en årlig prioritering og udvælgelse af relevante FN verdensmål
 • at I har besluttet, hvilke tilsigtede resultater, I vil have ud af jeres ledelsessystem til implementering af verdensmålene
 • at I har implementeret arbejdet med at bidrage til opfyldelse af relevante FN Verdensmål i jeres ledelsessystem
 • at I har foretaget en løbende overvågning og måling af, om de tilsigtede resultater nås
 • at I har udarbejdet en årlig offentlig tilgængelig redegørelse med indsats og resultater

DNV’s Kravgrundlag for Verdensmålcertificering er certificeringsgrundlaget.

Fordelene ved en verdensmålscertificering

En verdensmålscertificering er en blåstempling fra et uvildigt, anerkendt certificeringsorgan på, at din virksomhed har etableret og implementeret et ledelsessystem med fokus på opfyldelse af FN’s verdensmål. Det giver din virksomhed mange fordele:

 • Din virksomheds dokumenterede bidrag til en mere bæredygtig verden skaber øget troværdighed over for samtlige interessenter, herunder kunder, leverandører og medarbejdere etc.
 • Giver adgang til nye markeder og kunder
 • Skaber øget medarbejdermotivation og -tilfredshed og gør det muligt at rekruttere de mest kompetente medarbejdere
 • Sikrer overblik over mål, indsatsområder og løbende udvikling og forbedring af virksomhedens arbejde med FN’s verdensmål
 • Giver adgang til løbende sparring med professionelle eksterne auditorer
 • Gavner virksomhedens bundlinje

Sådan bliver I verdensmålscertificeret

Her får du overblik over hele certificeringsprocessen fra den indledende gennemgang af jeres ledelsessystem til I står med certifikatet i hånden. Her kan du få overblik over certificeringsprocessen.

Hvad er det første skridt?

Kontakt os og lad os aftale vejen frem mod en verdensmålscertificering for din virksomhed. Vi aftaler som regel et møde, hvor vi kan diskutere proces, timing og pris, så I ved, hvad I kan forvente og så I er godt forberedt på certificeringsprocessen.

Mere information

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  ViewPoint

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

Læs FN’s 20 års jubilæumsrapport om status på implementeringen af Verdensmålene: Uniting business in the decade of action

 

Download rapporten her