Skip to content

SA8000 - Ledelse af social ansvarlighed

Påvise, at du har implementeret interne processer, der beskytter medarbejdernes menneskerettigheder.

SA8000-standarden og -certificeringsprogrammet danner en ramme for alle organisationer og brancher til at drive forretning på en måde, der er fair og anstændig. SA8000 er en internationalt anerkendt standard, der giver en struktureret tilgang til at indføre eller forbedre arbejdstagernes rettigheder, arbejdspladsforholdene og en effektiv forvaltningssystem.

SA8001 blev oprettet af SAI (Social Accountability Standard) i 1997 og er baseret på FN's menneskerettighedserklæring, ILO-konventioner, internationale menneskerettighedsnormer og national arbejdslovgivning. Kernen er troen på, at alle arbejdspladser bør støtte de grundlæggende menneskerettigheder, og at ledelsen er parat til at tage ansvar for dette.

Hvad er SA8000?

Standarden indeholder gennemsigtige, målbare og kontrollerbare krav til gennemførelse og certificering af virksomhedens præstationer på 9 væsentlige områder:

 • Børnearbejde: Forbyder børnearbejde (under 15 år i de fleste tilfælde). Certificerede virksomheder skal også afsætte midler til uddannelse af børn, som kan miste deres arbejde som følge af denne standard.
 • Tvangsarbejde eller tvangsarbejde: Arbejdstagere kan ikke blive tvunget til at aflevere deres identitetspapirer eller betale "depositum" som betingelse for at blive ansat.
 • Sundhed og sikkerhed: Virksomhederne skal opfylde grundlæggende standarder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder drikkevand, toiletfaciliteter, relevant sikkerhedsudstyr og den nødvendige uddannelse.
 • Foreningsfrihed og ret til kollektive forhandlinger: Beskytter arbejdstagernes ret til at danne og tilslutte sig fagforeninger og til at forhandle kollektivt uden frygt for repressalier.
 • Diskrimination: Ingen forskelsbehandling på grund af race, kaste, national oprindelse, religion, handicap, køn, seksuel orientering, fagforeningsmedlemskab eller politisk tilhørsforhold.
 • Disciplinær praksis: Forbud mod korporlig afstraffelse, psykisk eller fysisk tvang og verbale overgreb mod arbejdstagere.
 • Arbejdstid: Arbejdstid: Forudsætter en maksimal arbejdsuge på 48 timer med mindst én fridag om ugen og et loft på 12 timers overarbejde om ugen, der aflønnes med en præmiesats.
 • Vederlag: Den udbetalte løn skal opfylde alle lovbestemte minimumsstandarder og give en indkomst, der er tilstrækkelig til at dække de grundlæggende behov og mindst en vis fritidsindtægt.
 • Forvaltningssystem: Definerer procedurer for effektiv ledelsesimplementering og revision af SA8000-overholdelse, fra udpegning af ansvarlige medarbejdere til registrering, behandling af problemer og korrigerende handlinger.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering efter SA8000 bidrager til:

 • Fremme af en kultur med løbende forbedringer
 • Bedre arbejdsvilkår og bedre trivsel for arbejdstagerne
 • Forbedret produktivitet, relationer til interessenter, markedsadgang og meget mere
 • Administrer og forbedrér ydeevnen i din virksomhed eller langs din forsyningskæde
 • Demonstrere god praksis

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et ledelsessystem og en praksis, der er i overensstemmelse med kravene.

Social Accountability Accreditation Services (SAAS) har akkrediteret nogle få certificeringsorganer/registratorer, herunder DNV, til at auditere og udstede akkrediterede SA8000-certifikater. DNV kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant uddannelse til certificering.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  SA8000

SA8000

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.