Skip to content

ISO 50001 - Energiledelse

Reducer dit energiforbrug og dine omkostninger samtidig med, at du bidrage til en bæredygtig udvikling.

Certificering efter ISO 50001-standarden sikrer, at din organisation har et sundt energiledelsessystem, der reducerer energiforbruget og miljøpåvirkningen og øger rentabiliteten.

ISO 50001 specificerer krav til jeres processer, som er vigtige for at opnå bedre energimæssige resultater. Det viser kunder, medarbejdere og interessenter, at effektiv energianvendelse prioriteres i din organisation, og at energiforbruget forvaltes fornuftigt. Samtidig giver energiledelse mulighed for troværdig markedskommunikation om, hvordan I bidrager til at nedbringe ressourceforbruget og dermed bidraget til en bæredygtig udvikling.

Hvad er ISO 50001?

ISO 50001 er en frivillig international standard. Den gælder for organisationer af enhver størrelse og indeholder krav til fastlæggelse, ledelse og forbedring af deres energiforbrug og energieffektivitet.

ISO 50001 er designet til at være kompatibel og harmoniseret med andre systemstandarder, såsom ISO 14001 for miljøledelsessystemer og ISO 9001 for kvalitetsledelsessystemer. Den er derfor ideel til integration i eksisterende ledelsessystemer og -processer, f.eks. miljø-, sundheds- og sikkerhedssystemer.

  • ISO 50001 hjælper faciliteterne med at evaluere og prioritere implementeringen af nye energieffektive teknologier og med at forbedre energieffektivitet, energiforbrug og energiforbrug. Det skaber også gennemsigtighed og letter kommunikationen om forvaltningen af energiressourcerne.
  • Den fremmer bedste praksis og adfærd inden for energiledelse og danner en ramme for fremme af energieffektivitet i hele forsyningskæden og letter energiledelsesforbedringer i forbindelse med projekter til reduktion af drivhusgasemissioner.

Fordele ved at blive certificeret

En certificering af dit energiledelsessystem i henhold til ISO 50001-standarden kan gavne din organisation på mange måder. Et certificeret ledelsessystem bekræfter, at I arbejder struktureret og strategisk for at reducere organisationens miljømæssige fodaftryk, og at I er forpligtet til at forbedre miljøledelseen yderligere.

Certificering efter standarden kan bidrage til:

  • Forbedring af energipræstationerne, herunder energieffektivitet, anvendelse og energiforbrug
  • Reduktion af miljøpåvirkningen, herunder drivhusgasemissioner, uden at det påvirker driften og samtidig øger rentabiliteten
  • Kontinuerlig forbedring af energiledelsessystemerne
  • Sikring af måling, dokumentation, rapportering og benchmarking af energiforbruget
  • Troværdig markedskommunikation om indsatsen for energimæssig ydeevne

Kom godt i gang

DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan levere relevant uddannelse og certificeringsservices til dit energiledelsessystem lokalt eller globalt. Som det er tilfældet med alle ledelsessystemstandarder, afhænger en vellykket implementering af engagement fra alle niveauer og funktioner i organisationen.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  ISO 50001

ISO 50001

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.