Food and beverage

FSSC 22000 - Fødevaresikkerhed

Cookie production line

Kontakt os for yderligere information

Brug for mere information?

Ja, tak!

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Forbedre din evne til konsekvent at opfylde kundernes forventninger til produktsikkerhed og kvalitet, samtidig med at du reducerer omkostningerne til ledelse af forsyningskæden.

Certificering af dit fødevaresikkerhedsledelsessystem i henhold til FSSC 22000 viser dit engagement i fødevaresikkerhed, kvalitet, lovlighed og løbende forbedringer.

Hvad er FSSC 22000?

FSSC 22000 er en certificeringsordning for fødevaresikkerhed baseret på den eksisterende internationalt anerkendte standard ISO 22000 og suppleret med tekniske standarder som f.eks. ISO TS 22002-1 for fremstilling af fødevarer og ISO TS 22002-4 for fremstilling af emballage. Den er også fuldt ud i overensstemmelse med andre standarder, f.eks. ISO 9001 og ISO 14001 (herunder tilpasning til ISO High Level Structure).

Den er specifikt rettet mod fødevare-, foder- og emballageproduktionssektoren samt mod lager- og distributionssektoren, cateringsektoren og detail/engroshandel. Mens de første udgaver af FSSC 22000 kun gjaldt for fødevareproducenter, er anvendelsesområdet for den nuværende version blevet udvidet til at omfatte andre segmenter af forsyningskæden, og den er anerkendt af Global Food Safety Initiative - GFSI.

Når en organisation allerede er certificeret i henhold til ISO 22000, behøver den kun en yderligere gennemgang i forhold til de tekniske specifikationer for sektor-PRP'er og de yderligere FSSC-krav for at opfylde alle krav i ordningen.

Kravene vedrører fødevaresikkerhedsledelsessystemet og HACCP-systemet (Hazard Analysis & Critical Control Points). Desuden er der et frivilligt supplerende kvalitetsmodul baseret på ISO 9001, og hvis en virksomhed fremstiller både fødevareemballage og nonfoodemballage, er det supplerende modul HPC420 tilgængeligt for nonfoodemballage, hvis det er tilgængeligt for nonfoodemballage.

Fordele ved at blive certificeret

FSSC 22000 er en certificeringsordning, der sikrer et solidt fødevaresikkerhedsledelsessystem til kontrol af fødevaresikkerhedsrisici, minimering af risici og sikring af sikker fødevareproduktion. Pålidelighed i leveringen af sikre fødevarer bidrager til forbrugernes tillid og i sidste ende til deres loyalitet.

Standarden gør det muligt for din organisation at:

  • dokumentere, at man er forpligtet til at identificere, vurdere og kontrollere de farer for fødevaresikkerheden, der kan forventes at opstå, for at undgå direkte eller indirekte skade for forbrugeren.
  • Opbygge og drive et ledelsessystem, der kan hjælpe dig med bedre at opfylde kravene til fødevarekvalitet/sikkerhed og overholdelse af lovgivningen
  • tilvejebringe et redskab til forbedring af fødevaresikkerhedspræstationer og midler til effektiv overvågning og måling af fødevaresikkerhedspræstationer
  • Udvikle en god fødevaresikkerhedskultur, som igen forbedrer kundernes tillid og bidrager til at opnå konkurrencefordele.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et fødevaresikkerhedsledelsessystem, der opfylder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Kontakt os for yderligere information

Brug for mere information?

Ja, tak!

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: