IFS Food-standard

Forbedre din evne til konsekvent at opfylde kundernes forventninger til fødevarekvalitet og -sikkerhed, samtidig med at du reducerer omkostningerne til ledelse af forsyningskæden.

Certificering af dit fødevareproduktionssystem i henhold til IFS Food-standarden viser dit engagement i fødevaresikkerhed, kvalitet, lovlighed og løbende forbedringer.

Hvad er IFS Food-standarden?

IFS Food er en international standard til vurdering af produkt- og procesoverholdelse i forhold til fødevaresikkerhed og -kvalitet. IFS Food-standarden gælder for leverandører på alle trin i fødevareforarbejdningen efter landbrugsstadiet. IFS Food opfylder kriterierne i Global Food Safety Initiative - GFSI.

Tjeklisten til vurdering er tilpasset GFSI Benchmarking Requirements, FSMA og EU-reglerne. Kravene vedrører kvalitetsledelsessystemet, HACCP-systemet (Hazard Analysis & Critical Control Points) og detaljerede forudsætningsprogrammer, herunder GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) og GHP (Good Hygiene Practice). Den omfatter også krav vedrørende udviklingen af en positiv fødevaresikkerhedskultur.

Både detailhandlere og fødevareproducenter kræver IFS Food-certificering af de leverandører, der indgår i deres forsyningskæde.

Fordele ved at blive certificeret

Med en fælles standard og en ensartet måde at evaluere leverandørernes kvalitetsniveau på mindskes behovet for revisioner fra anden side. For detailhandlere, producenter og leverandører bliver ledelseen af forsyningskæden mere konsekvent og effektivt. Det reducerer de samlede omkostninger ved processen og øger sikkerhedsniveauet for kunder, leverandører og forbrugere.

Standarden gør det muligt for din organisation at:

  • at levere beviser for engagement og, i tilfælde af en fødevaresikkerhedshændelse, juridisk forsvar inden for rammerne af due diligence-konceptet
  • Opbygge og drive et ledelsessystem, der kan hjælpe dig med bedre at opfylde kravene til fødevarekvalitet/sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, med særlig henvisning til den lovgivning, der gælder i de lande, hvor det færdige produkt forbruges
  • tilvejebringe et værktøj til forbedring af fødevaresikkerhedspræstationer og midler til effektiv overvågning og måling af fødevaresikkerhedspræstationer
  • Fremme af reduktion af produktspild, produktomarbejdning og tilbagekaldelse af produkter

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først implementere et kvalitets- og sikkerhedsledelsessystem for fødevarer, der opfylder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele rejsen, lige fra relevant uddannelse til selvevalueringer, gapanalyser og certificeringsservices.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  IFS Food-standard

IFS Food-standard

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Besøg GFSI-webstedet

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.