Skip to content

ISO 14001 - Miljøledelse

Bedre miljøpræstationer og overholdelse af lovgivning mål.

Certificering af dit miljøledelsessystem viser en øget bevidsthed om bæredygtig udvikling og giver miljømæssigt troværdige virksomheder en konkurrencefordel på nationale og internationale markeder.

ISO 14001 giver en klar ledelsesramme til at reducere dine miljøpåvirkninger og sikrer, at du opfylder lovkravene og opbygger tillid hos interessenterne. Standarden giver din organisation en systematisk tilgang til at planlægge, implementere og styre et miljøledelsessystem.

Hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard for miljøledelsessystemer. Den anvendes i hele verden. ISO 14001 kan anvendes i alle erhvervssektorer, industrier og aktiviteter. Den danner en ramme, inden for hvilken en organisation kan forbedre sine miljøpræstationer i overensstemmelse med sine miljøpolitiske forpligtelser.

ISO 14001 specificerer krav til en organisation om proaktivt at identificere og forstå miljøaspekterne af dens aktiviteter, produkter og services og de dermed forbundne miljøpåvirkninger.

  • Den hjælper organisationer med at fastlægge miljøpolitik og miljømål og forstå, hvordan væsentlige aspekter kan forvaltes, gennemføre de nødvendige kontroller og opstille klare mål for at forbedre miljøpræstationer.
  • Det giver en organisation mulighed for at administrere sin forpligtelse til at overholde gældende love og krav og andre interessentforpligtelser og for regelmæssigt at kontrollere overensstemmelsesstatus. Dette giver mulighed for en løbende forbedring af ledelsessystemet for at forbedre dets miljøpræstationer.

ISO 14001 er designet til at være kompatibel og harmoniseret med andre anerkendte ledelsessystemstandarder, herunder ISO 9001. Den er derfor ideel til integration i eksisterende ledelsessystemer og processer.

Fordele ved at blive certificeret

De potentielle fordele ved ISO 14001 er mange, men de vigtigste og mest håndgribelige er, at standarden gør det muligt for din organisation at:

  • Opbygge og drive et miljøledelsessystem inden for en veldefineret og klar ramme, som samtidig er fleksibel i forhold til din virksomheds egne behov og forventninger.
  • Tilvejebringe et værktøj til forbedring af miljøpræstationer og midler til effektiv overvågning og måling af miljøpræstationer.
  • Fremme af reduktioner i forurening, affaldsproduktion og utilsigtet udledning i miljøet. Dette omfatter virkninger i forbindelse med produktet under hensyntagen til et livscyklusperspektiv.
  • Forbedre din ressourceforvaltning, herunder brugen af energi, hvilket også kan medføre en reduktion af omkostningerne ved at drive din virksomhed.
  • Bedre overholdelse af miljølovgivningen og virksomhedens krav.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du implementere et effektivt miljøledelsessystem, der opfylder kravene i standarden.

DNV er et akkrediteret tredjepartscertificeringsorgan og kan hjælpe dig gennem hele processen. Vi tilbyder relevant uddannelse og certificering af dit miljøledelsessystem.

Få mere at vide om, hvordan du kommer i gang med at blive certificeret.

Mere information

  ISO 14001

ISO 14001

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

  ISO 14000 - Miljøstyring på ISO-hjemmesiden

ISO 14000 - Miljøstyring på ISO-hjemmesiden

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.