DNV Danmark

ISO 14001 - Miljøledelse

ISO 14001

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Synliggør jeres forpligtelse til miljøet

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard indenfor miljøledelsessystemer og anvendes verden over. Standarden kan anvendes indenfor et bredt spektre af brancher, scopes og aktiviteter. Standarden leverer en struktur, hvorigennem en organisation kan levere miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser. 

Standarden specificerer krav til, hvordan I proaktivt opnår følgende tilsigtede resultater:

  • Identificer og forstå virksomhedens miljømæssige forhold og påvirkning i henhold til virksomhedens aktiviteter, produkter og services. 
  • Forstå hvordan væsentlige forhold kan håndteres, implementer de nødvendige kontroller og sæt klare mål til forbedring af den miljømæssige indsats. 
  • Fastlæg virksomhedens miljøpolitik og målsætninger.
  • Administrer virksomhedens forpligtelser til at overholde de gældende lovkrav, forpligtelser overfor andre interessenter samt regelmæssigt kontrollere status heraf. 
  • Løbende forbedring af miljøledelsessystemet.

ISO 14001 anvender High Level Structure (HLS) og er derfor nem at integrere med andre ledelsessystem standarder.

Hvorfor gavner en certificering jeres virksomhed?

Der er adskillige fordele ved ISO 14001, men de mest signifikante at standarden gør det muligt for jeres virksomhed at:
  • Bygge og drive et miljøledelsessystem indenfor en veldefineret og klar struktur, som samtidig er fleksibel i forhold til jeres virksomheds behov og forventninger. 
  • Have et værktøj til forbedring af den miljømæssige indsats samt midler til effektivt at overvåge og måle den miljømæssige indsats. 
  • Lette reduktionen af forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Dette omfatter ligeledes miljøpåvirkninger relateret til produktet set ud fra et livscyklusperspektiv. 
  • Forbedre anvendelsen af jeres ressourcer herunder jeres energiforbrug, hvilket kan medføre en reduktion af driftsomkostninger.
  • Imødekomme den miljømæssige lovgivning samt koncern krav.

Hvordan kommer vi i gang? 

I skal implementere et effektivt miljøledelsessystem, som opfylder kravene i standarden. DNV er et akkrediteret certificeringsorgan, som tilbyder uddannelse indenfor og certificering af ISO 14001. 

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: