Skip to content

ISO 37001 - Ledelsessystem til bekæmpelse af bestikkelse

En struktureret tilgang til at skabe tillid og gennemsigtighed, styre risici og at beskytte din virksomheds omdømme.

ISO 37001 indeholder krav og vejledning til enhver organisation om at etablere, implementere, revidere og forbedre et ledelsessystem til bekæmpelse af bestikkelse.

Det er afgørende for at få kommerciel succes at håndtere risici i forbindelse med bestikkelse og andre former for korruption. ISO 37001-certificering kan sikre interessenterne, at der er indført, opretholdes og løbende forbedres effektive foranstaltninger til bekæmpelse af bestikkelse.

Hvad er ISO 37001?

ISO 37001:2016 gælder kun for bestikkelse. Den opstiller krav til ledelsessystemet, der er designet til at hjælpe dig med at forebygge, opdage og reagere på bestikkelse samt overholde love om bekæmpelse af bestikkelse og frivillige forpligtelser, der gælder for den organisationens aktiviteter.

Andre aspekter som f.eks. svig og hvidvaskning af penge kan indgå i ledelsessystemets anvendelsesområde i overensstemmelse med relevant lovgivning og bedste praksis.

ISO 37001 dækker bestikkelse:

 • af organisationen, dens personale eller forretningsforbindelser, der handler på vegne af organisationens vegne eller til fordel for denne.
 • af organisationen, dens personale eller forretningsforbindelser i forbindelse med den organisationens aktiviteter.

Et ledelsessystem, der er i overensstemmelse med reglerne, skal implementere foranstaltninger og kontroller, der kan hjælpe med at forebygge, opdage og håndtere bestikkelse. Disse bør omfatte:

 • Politik til bekæmpelse af bestikkelse
 • Ledelsens lederskab, engagement og ansvar
 • Personalekontrol og uddannelse
 • Risikovurderinger
 • Due diligence i forbindelse med projekter og forretningsforbindelser
 • Finansiel, kommerciel og kontraktmæssig kontrol
 • Rapportering, overvågning, undersøgelse og revision
 • Korrigerende foranstaltninger og løbende forbedringer

Fordele ved certificering

Certificering efter ISO 37001 støtter dine bestræbelser på at indføre et ledelsessystem til bekæmpelse af bestikkelse ved at bekræfte, at:

 • kravene i standarden er opfyldt
 • de nødvendige kontroller er på plads i din egen organisation og på tværs af hele din værdikæde
 • virksomheden har indført passende og forholdsmæssige procedurer for aktivt at forebygge bestikkelse
 • ledelsessystemet understøtter overholdelsen af gældende lovgivning om bekæmpelse af bestikkelse

Selv om certificering efter ISO 37001 ikke kan garantere, at bestikkelse ikke vil forekomme, bekræfter den, at du har et struktureret ledelsessystem på plads for at forhindre sådanne situationer.

Kom godt i gang

For at blive certificeret skal du først have et ledelsessystem til bekæmpelse af bestikkelse, der er i overensstemmelse med ISO 37001. DNV er et akkrediteret certificeringsorgan for ISO 37001 og er klar til at støtte din rejse, fra indledende uddannelse til gap-analyse og certificering.

Mere information

  ISO 37001

ISO 37001

Download vores brochure (engelsk).

  Kurser hos DNV Business Assurance

Kurser hos DNV Business Assurance

Relevant indsigt i et aktivt læringsmiljø.

  Din merværdi

Din merværdi

Få mere at vide om den digitale kundeoplevelse.

 

ViewPoint

Indsigt fra vores globale undersøgelser.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores nyhedsbreve.