Other sectors

MSC Fiskeristandard

MSC Principles and Criteria for Sustainable Fishing

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Marine Stewardship Councils (MSC) fiskeristandard sikrer, at et fiskeri forvaltes godt og fiskes på ansvarlig vis for at opretholde de fastsatte mål og det omgivende havmiljø.

Befolkningstilvækst, overudnyttelse af naturressourcer og miljøforringelse har resulteret i en faldende global biodiversitet. Arter bliver færre og færre og uddør, og økosystemerne udtømmes og lider skade. Det er vigtigt at minimere miljøpåvirkningerne på vores økosystemer. Certificering i henhold til MSC Fisheries Standard bekræfter bæredygtig praksis ved hjælp af en troværdig, uafhængig vurderingsproces fra tredjepart.

Hvad er MSC Fisheries Standard?

MSC Fiskeristandarden gælder for alt fiskeri efter vildtfangst. Standarden er baseret på tre centrale principper:

  • Bæredygtighed af udnyttede fiskebestande
  • Bevarelse af det økosystem, som fiskeriet er afhængigt af
  • Effektiv og ansvarlig forvaltning

For at sikre, at kun fisk og skaldyr fra MSC-certificeret bæredygtigt fiskeri bærer MSC-miljømærket, skal alle virksomheder i forsyningskæden være certificeret i henhold til MSC's Chain of Custody Standard.

Fordele ved at blive certificeret

Certificering i henhold til MSC Fiskeristandard giver din organisation mulighed for at:

  • Opfyldelse af markedskravet om tredjepartskontrol af bæredygtigt fiskeri
  • Differentiering af produkter på et stadig mere konkurrencepræget marked
  • Bliv en foretrukken leverandør
  • Tilpasning til den miljøbevidste forbruger
  • Understøt positioneringen af dit produkt med miljømærket
  • Demonstrere god ressourceforvaltning over for lokalsamfundet og interessenterne
  • Bidrage til at øge presset for at forbedre ikke-bæredygtigt fiskeri

Det giver forbrugerne og detailhandlerne sikkerhed for, at fiske- og skaldyrsprodukterne kommer fra en velforvaltet og bæredygtig kilde.

Kom godt i gang

Det vigtigste element i certificeringsprocessen er at identificere og behandle spørgsmål om målbestandene, fiskeriets indvirkning på havmiljøet og de miljøet og effektiviteten af fiskeriets forvaltningssystem.

Særlige omstændigheder, som din virksomhed ikke har indflydelse på, kan forhindre dig i at blive certificeret, f.eks. uholdbare regeringspolitikker. Derfor er forhåndsvurderingen et grundlæggende skridt i certificeringsprocessen for at identificere mulige problemer på et meget tidligt tidspunkt.

Vurderingen omfatter en måling af fiskeriet i forhold til principperne i standarden under hensyntagen til fiskeriets særlige omstændigheder. Certificeringsprocessen omfatter inddragelse af fiskerieksperter, høringer af interessenter og indsendelse af rapporter på bestemte stadier.

Kontakt os for yderligere information

Behov for mere information?

Ja tak

Kender du allerede dit behov?

Kontakt os for et tilbud

Related services you might find interesting: